Universitetslektor i eHälsa

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen som universitetslektor till eHälsoinstitutet och till Institutionen för medicin och Optometri vid Linnéuniversitetet! 

eHälsoinstitutet är en tvärvetenskaplig kunskapsmiljö som arbetar med forskning utvärdering, samverkan och undervisning inom eHälsa. eHälsoinstitutet har nära samverkan med regioner, kommuner och företag och utvärderar införandet av digital teknik med en helhetssyn. Vår forskning har fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data. Ett stort pågående projekt är ”eHealth Arena” som syftar till att skapa en arena för samverkan och kommunikation mellan vårdgivare och leverantörer av ehälsotjänster, där vi bidrar med behovsanalyser, utvärderingar av införandet av digital teknik samt olika kompetenshöjande insatser. Vi erbjuder fristående kurser på alla utbildningsnivåer och bedriver masterprogram inom eHälsa. 

Ämnesområde för befattningen: Hälsoinformatik.
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning med omfattningen 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Arbetsbeskrivning:
Vi söker dig som har en bakgrund inom vård och/eller IT, och vill vara med att utveckla, forska och undervisa inom eHälsa. Du bedriver forskning, samverkan och utbildning inom det hälsoinformatiska området och företräder Linnéuniversitetet i olika forsknings- och utbildningssammanhang regionalt, nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och kursutveckling bland annat inom masterprogrammet i eHälsa men även inom andra närliggande kurser och program. Det ingår även tid för forskning och stora möjligheter att arbeta med olika projekt inom eHälsa. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medicin, vård, farmaci, omsorg, informatik, datavetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom


• Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Meriterande i övrigt


• Erfarenhet av forskning inom området hälsoinformatik
• Ett brett nätverk inom eHälso-området
• Visad skicklighet i att samverka med andra forskare och omgivande samhälle
• Visad förmåga att erhålla externa anslag
• Erfarenhet och intresse av att arbeta tvärvetenskapligt
• Dokumenterad god samarbetsförmåga
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet
• God förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska och svenska. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner:
Verksamhetsledare eHälsoinstitutet Evalill Nilsson, evalill.nilsson@lnu.se, tel. 0480446001;
Prefekt Pauline Johansson, pauline.johansson@lnu.se, tel. 0480446315;
HR-partner Stiina Salmgren, stiina.salmgren@lnu.se, tel. 0480446406. 

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

Ansökan
Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer 2020/877-2.2.1. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen som är den 11 januari 2021.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 december 2020
  • Ansök senast: 11 januari 2021

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


7 maj 2021

Universitetslektor i pedagogik

Universitetslektor i pedagogik

7 maj 2021