Universitetslektor i ekologi med inriktning mot hållbar växtproduktion

Arbetsbeskrivning

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för Växtskyddsbiologi
Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning inom ämnena ekologi, kemi och växtskydd. Läs mer här.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är tillämpad ekologi med inriktning hållbar växtproduktion inom jordbruk, hortikultur och skogsbruk. Detta innefattar:


• övergripande ekologiska koncept
• funktionell biodiversitet i landskapet
• organismers beteende och underliggande mekanismer
• pollination
• populationsdynamik
• biologisk bekämpning
• identifiering och övervakning av skade- och nyttoorganismer, samt skyddsvärda arter

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:


• bedriva undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå inom relevanta kandidatprogram, främst lantmästar-, trädgårdsingenjörs- och landskapsingenjörsprogrammen, samt mastersprogrammen Horticultural science och Agroecology
• utveckla och stärka undervisning och forskning samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ekologi och växtskydd för en hållbar utveckling
• medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom ämnesområdet, institutionen, andra institutioner vid SLU, samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
• bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag inom ämnesområdet, institutionen och fakulteten
• publicera vetenskapliga artiklar, erhålla forskningsanslag och handleda doktorander
• i samarbete med ämnesföreträdarna utveckla ämnet vetenskapligt
• ha kontakt med avnämare inom gröna näringar (jordbruk, hortikultur, skogsbruk) och samhällsinstanser med inriktning på hållbara system

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen i ekologi eller närliggande ämne
• ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
• ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
• ha erfarenhet av tillämpad forskning inom ämnesområdet
• ha dokumenterad erfarenhet av avnämarkontakter inom gröna näringar (jordbruk, hortikultur, skogsbruk), och samhällsinstanser med inriktning på hållbara system
• ha goda kunskaper i (och kunna undervisa på) svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom anställningens ämnesområde
• handledning av studenter samt examination inom ämnesområdet
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
• pedagogiskt ledarskap

Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• vetenskaplig publicering inom anställningens ämnesområde
• förmåga att initiera och upprätthålla framstående forskning inom ämnesområdet
• förmåga att kontinuerligt erhålla forskningsanslag inom anställningens ämnesområde

Vid bedömning av övrig skicklighet beaktas:


• artkunskap för undervisning inom ämnesområdet
• omfattande samarbetsnätverk av värde för ämnesområdets och institutionens undervisning och forskning
• god kunskap om jord-, skogsbruks- och trädgårdsnäringarna
• god kommunikations- och samarbetsförmåga med intressenter, inkl. andra forskare och den breda allmänheten

Sista ansökningsdatum:
2022-06-14

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
Läs mer här.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 april 2022
  • Ansök senast: 14 juni 2022

Liknande jobb


Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022

Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022

Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022