Universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning biostatistik

Universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning biostatistik

Arbetsbeskrivning

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för hälsa, TIHA är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning inom specialistutbildning och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer samt aktiv medverkan i utveckling av profilen e-hälsa i sjuksköterskeprogrammet. Viss undervisning kan ske på engelska. Forskning vid BTH/TIHA sker främst inom forskningsområdet Människa, Hälsa & Teknik (MHT) med följande huvudområden: Omvårdnad och Hälsovetenskap. Möjlighet till forskning i tjänsten finns.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.

Meriterande kvalifikationer:


• Doktorsexamen i biostatistik eller motsvarande
• Erfarenhet av att publicera i medicinska vetenskapliga tidskrifter 
• Erfarenhet av flera olika statistiska programvaror så som R, Stata, SPSS, SAS
• Erfarenhet av undervisning i statistik på högskolenivå  
• Erfarenhet av statistisk rådgivning till medicinska forskare

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100 %.

Varaktighet: Tillsvidare.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2021-05-31.


Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Blekinge Tekniska Högskola
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 maj 2021
  • Ansök senast: 31 maj 2021

Liknande jobb


Adjunkt i hortikultur

11 juni 2021

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot skoljuridik

Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot skoljuridik

11 juni 2021

Universitetsadjunkt i statistik

11 juni 2021