Universitetslektor i internationella relationer, internation institutioner

Universitetslektor i internationella relationer, internation institutioner

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.

Ämne/ämnesbeskrivning
Internationella relationer. Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa uppgifter som exempelvis studierektorskap. Sökanden förväntas även aktivt söka externa forskningsbidrag och att bidra till institutionens forskningsmiljö.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. 

Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, och handledning inom internationella relationer.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom internationella institutioner eller inom internationell politisk ekonomi. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar under de senaste fem åren särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ erfarenhet och skicklighet. Särskilt beaktas erfarenhet av programutveckling, programansvar och liknande erfarenheter.

Vikt läggs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer uppmuntrar institutionen starkt kvinnor att söka anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 februari 2020
  • Ansök senast: 17 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


30 september 2020

29 september 2020