Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot organiska material

Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot organiska material

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kulturvård erbjuder professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer och ledare inom slöjd- och kulturhantverk. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. För mer information se www.conservation.gu.se/english. Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter i verksamheten.

Ämne
Kulturvård med inriktning mot konservering av organiska material

Ämnesbeskrivning
Vi söker en universitetslektor som kommer att ingå i konservatorskollegiet och som bidrar med sin expertis inom området konservering av organiska material. Detta kan vara trä, textilier, läder, skelettrester, plast, papper eller andra organiska material. Värt att notera är att för denna anställning söker vi inte en expert i målerikonservering.

Den som får tjänsten förväntas utveckla och upprätthålla forskning på hög nivå med tonvikt på organiska material och delta i undervisningen på grund- och avancerad nivå i konservering vid institutionen. Vi förväntar oss att personen i fråga stärker och kompletterar den forskning som genomförs på vår institution. Vi är särskilt intresserade av att förbättra forskningsområdet konservering av organiska material (som beskrivs ovan).

Kollegiet består idag av engagerade lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av grund- och avancerad utbildning i konservering. Vi söker kontinuerligt möjligheter till pedagogisk utveckling. Vår ambition är att undervisa i konservering på högsta internationella nivå.

Arbetsuppgifter
Vi rekryterar en universitetslektor på området för att stärka institutionens forskning och undervisning i konservering av organiska material. Du som söker och erhåller tjänsten förväntas:

• visa ett starkt engagemang för att undervisa i olika kurser i konservering av organiska material och allmänna kurser i konservering

• leda forskning inom konservering med tonvikt på organiska material,

• visa ett starkt engagemang för att handleda studenter (i laboratoriet och på grund-, avancerad nivå och doktorandnivå),

• utföra administrativa uppgifter för Institutionen för kulturvård inklusive hantering av kursbudget i samarbete med programansvariga

• aktivt bedriva extern forskning.

Du ska aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla ditt arbete. Kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktiga eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra kollegor och museiprofessionella. Du förväntas samarbeta med aktörer utanför akademin, till exempel i samverkande forskning eller museums- och samhällsövergripande aktiviteter.

Om du inte har genomfört pedagogiska kurser när du börjar förväntas du ta sådana kurser inom två år från anställningens början. Universitetet erbjuder sådana kurser.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § i högskoleförordningen samt i universitetets egen anställningsordning. Den sökande bör ha en doktorsexamen i kulturvård. Sökande ska kunna visa erfarenhet av praktiskt konserveringsarbete inom något av de ämnen som beskrivs ovan, det vill säga trä, textilier, läder, skelettrester, plast, papper eller andra organiska material dock ej målerikonservering. Erfarenhet av att arbeta med flera olika oorganiska material kommer att anses vara en fördel.

Den sökande måste kunna undervisa och publicera på svenska inom två år.

Läs annonsen i sin helhet på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

 


Överklagande:

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. I skrivelsen ska också anges det diarienummer som finns på beslutet. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Skrivelsen ska vara inkommen inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2020
  • Ansök senast: 12 september 2020

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021