Universitetslektor i litteraturvetenskap

Universitetslektor i litteraturvetenskap

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en flervetenskaplig institution.

Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen, framförallt i barnlitteratur. Ämnet ger också kurser i kreativt skrivande A–C.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning i litteraturvetenskap, samt handledning av uppsatser. All undervisning sker på distans. Handledning i Kreativt skrivande kan också bli aktuellt.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap och som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Erfarenhet av distansundervisning och undervisning i barnlitteratur är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställningsform: Visstidsanställning under perioden 2021-02-01 t o m 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Sven Anders Johansson, tfn 010-142 78 42, mailto:svenanders.johansson@miun.se, studierektor Eva Nordlinder, tfn 010-142 82 57, mailto:eva.nordlinder@miun.se eller prefekt Pär Olausson, tel 010-142 85 47, mailto:par.olausson@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-31.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Universitetslektor i bioinformatik

9 maj 2021

7 maj 2021