Universitetslektor i miljövetenskap - inr djupa berggrundens geokemi

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. 

Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap, djurskydd samt zoonotisk ekologi. Den miljövetenskapliga forskningens inriktning omfattar klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning, samt miljöteknik.

Ämnesområde för befattningen: Miljövetenskap

Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning, 100 %.

Arbetsbeskrivning

Vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap (BoM) bedrivs forskning och undervisning inom olika delar av ämnet miljövetenskap. Här finns en kandidatutbildning mot miljöanalytiker samt magister- och masterutbildning mot miljöriskanalys. Den miljövetenskapliga forskningen omfattar klimatforskning, miljökemi, biogeokemi, förorenad mark, riskbedömningar, samt miljöteknik.

För att bredda och komplettera befintlig miljö inom forskning och undervisning söker vi nu en universitetslektor inom miljövetenskap med inriktning mot djupa berggrundens geokemi. Arbetsuppgifterna innehåller undervisning på grund- och avancerad nivå, inklusive handledning och examination av projekt och självständiga arbeten. Undervisningen bedrivs både på distans och campus. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar och kursutveckling.

Arbetsuppgifterna innefattar även samarbete med externa aktörer (till exempel Äspölaboratoriet) där tillgång till den djupa berggrunden och dess geokemi/geobiologi ges i form av djupa borrhål, tunnlar, borrkärnor mm (inkluderar även SGU, Naturhistoriska riksmuseet, gruvbolag och prospekteringsbolag). Vid Bom finns också den tvärvetenskapliga kunskapsmiljön ´Vatten´, där anställningen kommer att förstärka och utveckla miljöns kunskapsbas genom bio- och geokemisk kompetens.

Till en universitetslektors uppgifter hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i natur-, miljö- eller geovetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För uppnådd behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer. 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:


• dokumenterade ämneskunskaper i miljövetenskap, med inriktning mot djupa berggrundens geokemi,
• en aktiv forskningsprofil inom geokemi och geobiologi,
• erhållna externa anslag sökta i eget namn i nationell och internationell konkurrens,
• dokumenterad erfarenhet av geokemiska undersökningar av djupa berggrundssystem, samt analytiskt arbete med isotopgeokemi, geokronologi, biosignaturer med modern masspekrometriteknik, från djupa system i berggrunden,
• dokumenterad erfarenhet av samarbete med externa partners inom områden relevanta för arbetsuppgifterna,
• god publicering i sakkunniggranskade tidskrifter av relevans för arbetsuppgifternas innehåll,
• visad förmåga till god pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på högskola,
• visad förmåga till utveckling av kurser på högskola,
• dokumenterad erfarenhet av att bedriva distansundervisning,
• samt goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Meriterande för anställningen är om den sökande innehar:


• utnämning till oavlönad docent,
• samt erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Dekan Ian Nicholls, E-post: ian.nicholls@lnu.se, Prefekt Per-Eric Betzholtz, E-post: per-eric.betzholtz@lnu.se,
HR-partner Leif Eriksson, E-post: leif.eriksson@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linnéuniversitetet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 september 2021
  • Ansök senast: 19 oktober 2021

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


Universitetslektor i sinnesbiologi

Universitetslektor i sinnesbiologi

15 januari 2022

14 januari 2022

Adjungerad lärare i redovisning

Adjungerad lärare i redovisning

14 januari 2022

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

14 januari 2022