Universitetslektor i pedagogiskt

Universitetslektor i pedagogiskt

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en visstidsanställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med omfattningen 10%. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne 
Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning 
Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter.

Arbetsuppgifter 
Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning och forskning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framför allt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen inriktas framför allt mot grund- och gymnasieskolan. Här berörs bland annat relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, styrning och organisering av utbildning, utbildning för hållbar utveckling, samt politiska och sociala villkor för- och effekter av utbildning.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:


• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
• visat pedagogisk skicklighet 

Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i huvudsak sker på svenska.

Bedömningsgrunder 
För att ta del av bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på universitetets hemsida:

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Anställning 
Anställningen är en visstidsanställning om 12 månader med omfattningen 10% vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsning, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med övriga bedömningsgrunder. 

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen 
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harling, martin.harling@ped.gu.se, tel: 031-786 6636. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632.

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 
Läs hur ansökan ska utformas på universitetets hemsida:

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-15


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 maj 2022
  • Ansök senast: 15 juni 2022

Postadress

Universitetsplatsen 1
Göteborg, 40530

Liknande jobb


Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022

Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022

Universitetslektor i Omvårdnad

1 juli 2022