Universitetslektor i radiografi

Universitetslektor i radiografi

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne
Radiografi

Ämnesbeskrivning
Disciplinen radiografi utgör ett kunskapsområde som omfattar framställning av bildmaterial som underlag för att upptäcka eller behandla/lindra sjukdom och lidande utifrån människans behov, upplevelser och resurser. Kunskapsområdet innefattar undersökningar, behandlingar, undersökningsmetoder, metodutveckling, strålskydd, kommunikation och undervisning. I radiografi integreras kunskap från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, medicinsk teknik samt samhälls- och beteendevetenskap.

Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad inom sektionen för Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd. Undervisningen sker främst inom grund utbildning för röntgensjuksköterskor men även inom fristående kurser inom radiografi, avancerad nivå, som ges vid vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt att ansvara för kurser. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt handleda uppsatser på avancerad nivå. Vidare ingår administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten.

Vidare ingår att aktivt verka för ämnesutveckling av huvudområdet radiografi, initiera att delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt driva forskningsprojekt inom området.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska ha goda kunskaper för att kunna undervisa på svenska och vid behov på engelska.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att för­ändras över tid.


Det kan ges möjlighet att förena anställningen som universitetslektor med befattning inom röntgenverksamhet. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet
Doktorsexamen i vårdvetenskap eller motsvarande. Högskoleutbildning inom radiografi samt legitimerad röntgensjuksköterska.

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därpå följer klinisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs vikt vid att den sökande har pågående forskningsverksamhet samt under de senaste åren har publicerat i vetenskapliga tidskrifter inom huvudområdet radiografi.

Bedömning av klinisk skicklighet omfattar dokumenterad arbetslivserfarenhet som röntgensjuksköterska.

Vidare kommer den administrativa och den organisatoriska förmågan att beaktas.

Meriterande är om den sökande har gått eller påbörjat någon av universitetets pedagogiska kurser för lärare såsom HPE 101 samt genomgått handledarutbildning på avancerad nivå. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och samarbetsförmåga, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna, samverka och på så sätt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning
Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillträde: Januari 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen
Helena Wigert, sektionschef Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd, 031-786 6078, helena.wigert@gu.se

Karin Ahlberg, Prefekt, 031-786 6090, karin.ahlberg@fhs.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
För fullständig annons och anvisningar för ansökan, se Göteborgs universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 oktober 2020
  • Ansök senast: 26 oktober 2020

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

29 oktober 2020

Universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling

29 oktober 2020