Universitetslektor i socialt arbete

Universitetslektor i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som masterprogram, familjeterapiutbildning, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/socialtarbete

Vi söker nu en alternativt flera universitetslektorer i socialt arbete som kan stärka verksamhetens forsknings- och utbildningsmiljö.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består främst av undervisning, handledning och examination inom socionomprogrammet kring det sociala arbetets teorier och metoder. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Undervisningen är främst förlagd till grund- och avancerad nivå men undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma. Det kan komma att ställas krav på att undervisa på de flesta program och kurser vid institutionen.

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap. 4§ högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet med samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Den finns tillgänglig på Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningen.

Bedömningsgrund
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i förstahand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i socialt arbete. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande. Sökanden ska ha god förmåga att undervisa på svenska samt även kunna undervisa på engelska.

Sökande med socionom-, social omsorgs-, socialpedagogexamen, eller annan relevant professionsutbildning från universitet/högskola samt minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete samt, ska beaktas före andra sökande med jämförbara meriter. Vi ser gärna sökande med erfarenhet från socialt arbete inom något av det sociala arbetets kärnområden. Även att på olika sätt deltagit i  samverkan med det omgivande samhället ska tillmätas vikt.

Den sammanvägda kompetensen inom såväl ämnet som det professionella sociala arbetet ska tillmätas särskilt stor vikt.  Särskild vikt fästs vid att den som anställs har förmåga att samarbeta, internt och externt, samt vara med och driva utvecklingen av institutionens utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet..

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för socialt arbete är kvinnor. Vi välkomnar därför särskilt manliga sökande.

Institutionen för socialt arbete ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%, med placering vid Institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Du som tänker söka bör ta del av Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet med samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning. Den finns tillgänglig på Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av Therese Wissö, viceprefekt
+ 46 (0)31 786 6386, therese.wisso@socwork.gu.se 

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-17

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 december 2021
  • Ansök senast: 17 januari 2022

Postadress

Universitetsplatsen 1
Göteborg, 40530

Liknande jobb


Universitetslektor i Datalogi

Universitetslektor i Datalogi

18 januari 2022

Universitetslektor i  statsvetenskap

Universitetslektor i statsvetenskap

18 januari 2022