Universitetslektor i statskunskap, vikariat.

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Anställningen omfattar 70 procent, är ett tidsbegränsat vikariat och gäller perioden 2017-01-01 till och med 2017-06-30.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning i statskunskap på grundutbildning och masternivå, inklusive handledning och examination av kandidat- och masteruppsatser. Arbetstiden regleras i lokalt kollektivavtal.

Behörighetskrav: Doktorsexamen i Statskunskap. Dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av undervisning på kurser motsvarande de där undervisningsbehov finns vid statsvetenskapliga institutionen under anställningsperioden är ett krav.

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning under senare tid på de kurser där undervisningsbehov finns under anställningsperioden, samt god kännedom om innehållet i den litteratur som ingår på dessa kurser.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Lista med referenspersoner

Eventuellt kan bedömningsgruppen begära in delar av den sökandes publikationer samt genomföra intervjuer och referenstagning.Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida, se följande länk. http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/167/167838_instruktioner-lektor-130307.pdf

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet My Network. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2016/3331

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:
http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570&kategoriId=129

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning:
http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/221/221457_ao-riktlinjerrev13-03-07uppdat140404.pdf

Universitetet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat till och med 2017-06-30.

Anställningens omfattning: 70 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekten vid statsvetenskapliga institutionen, PerOla Öberg, e-post: PerOla.Oberg@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2:a december 2016 UFV-PA 2016/3331.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb