Universitetslektor i Statsvetenskap, vikariat

Arbetsbeskrivning

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna hoppas vi att du vill söka arbete vid vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: www.iei.liu.se

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en till två anställningar som

Universitetslektor i Statsvetenskap, vikariat

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Inom Avdelningen för Statsvetenskap bedrivs forskning och undervisning. Våra kurser ges bland annat inom pol kand-programmet, mastersprogrammet i Statsvetenskap, mastersprogrammet Master in International and European Relations samt inom lärarutbildningen i Samhällskunskap.

I anställningen ingår att undervisa inom samtliga typer av kurser, d.v.s. både inom utbildningsprogram och som fristående kurs. Den närmare inriktningen kan bestämmas efter överenskommelse. I undervisningen ingår planering och förberedelser samt genomförande och efterarbete. Under den aktuella perioden är uppsatshandledning en central arbetsuppgift för lärare vid avdelningen. För en lektor ingår att vara kursansvarig och examinator. I anställningen ingår att bidra till avdelningens gemensamma angelägenheter. Forskning ingår inte i anställningen.

Genomgången pedagogisk utbildning för universitetslärare är ett krav. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av liknande undervisning.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt relaterat administrativt arbete.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Anställningens omfattning
Anställningen är ett vikariat under fem månader med en omfattning på 50-100 % av heltid. Vikariatet kan delas mellan flera sökande.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

Mer information
Mer information hittar du på www.liu.se/jobba

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom IEI är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet LINKÖPING
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 24 november 2016

Liknande jobb