Universitetslektor i svenska

Universitetslektor i svenska

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2020-03-24.

På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning inom områdena svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Utbildning ges även i svenska för internationella studenter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnet svenska, och särskilt inom kurser i svensk fonologi. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen och lärarutbildningen i svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och institutionens inre arbete. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor i svenska är den som dels har avlagt doktorsexamen i svenska/nordiska språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen läggs särskild och lika vikt vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande för denna anställning är undervisning och forskning med inriktning mot fonologi inom svenska och svenska som andraspråk. Meriterande är även erfarenhet av lärarutbildning. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället genom information, forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anna-Malin Karlsson, tfn 08-16 35 12, [email protected]

Frågor om anställningsförfarandet besvaras av handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, [email protected]

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, Anna-Malin Karlsson, tel. 08-16 35 12, [email protected] Frågor om anställningsförfarandet besvaras av Kenneth Hjalmarsson, tel. 08-16 21 30, e-post: [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Vik. univ. lekt. i statsvetenskap, inriktning statsvetenskaplig metod

Vik. univ. lekt. i statsvetenskap, inriktning statsvetenskaplig metod

2 april 2020

Universitetslektor i  fysioterapi

Universitetslektor i fysioterapi

2 april 2020