Universitetslektor ryska vikariat 25%

Universitetslektor ryska vikariat 25%

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.Språk- och litteraturcentrum söker universitetslektor i ryska för ett vikariat med omfattningen 25%.

Tillträde 2021-01-21 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2021-01-21 – 2021-12-20.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor
- visat pedagogisk skicklighet.

Undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning kan göras om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår 70 % undervisning, 20 % forskning och 10 % övrig tid (angett i % av anställningens totala omfattning).

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll, visad pedagogisk skicklighet inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom ämnet ryska och särskilt i kurser med liknande innehåll. På LKM-kursen ges undervisning på engelska. Vid kvarstående restriktioner p.g.a. coronavirus kan undervisning ske på distans via Canvas och Zoom.

I anställningen ingår undervisning och examination på kurserna:

RYSA14: Textläsning och översättning från ryska till svenska, 7,5 hp (100 klocktimmar)
RYSA24: Textläsning och översättning från ryska till svenska, 7,5 hp (100 klocktimmar)
LKM, LIVR37: Den ryska modernismen 1890-1928 (55 klocktimmar)
- från Silveråldern till avantgardet, 15 hp

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Om forskning ingår i ar-betsuppgifterna ska den forskning som utförs redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Marina Andersson, marina.andersson@slav.lu.se eller sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, johanna.lindbladh@slav.lu.se. 

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh och studierektor Marina Andersson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


11 maj 2021

Lektor i bioinformatik

11 maj 2021