Uppsökande studie- och yrkesvägledare

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning:
Stockholms stad ska aktivt verka för att motivera och rekrytera vuxna med kort tidigare utbildning till studier. Med den utgångspunkten organiserar Vantör stadsdelsförvaltning och Utbildningsförvaltningen en uppsökande verksamhet i Stadsdelen

Arbetsuppgifter:
Vi söker en studie- och yrkesvägledare för anställning i Vantör stadsdelsförvaltning för att organisera och genomföra en uppsökande verksamhet. Syftet är att genom vägledning, information, validering och studieplanering rekrytera vuxna till studier. Kartlägga och möta personer som har behov av studier. Samt att uppmärksamma specifika utbildningsbehov. Information och handläggning av rekryteringsbidraget är en del i det uppsökande arbetet. Tjänsten tillhör organisatoriskt Ekonomiskt bistånd och arbete, som ingår som en del i förvaltningens Individ och familjeomsorg. Tjänsten innebär ett nära samarbete med övriga delar av förvaltningen såsom Arbetsforum sydost, Lärcentra och bibliotek. Samt vidare samarbete med andra samverkanspartners.

Studie- och yrkesvägledaren anställs av Vantör stadsdelsförvaltning och kommer att ha ett nära samarbete med Utbildningsförvaltningen. Arbetsplatsen är belägen till dels Arbetsforum sydost med lokaler i Rågsved och på förvaltningens huvudkontor i Högdalen.

Beskrivning av kvalifikationer:
Kvalifikationskrav: Studie- och yrkesvägledarutbildning. Kunskaper om utbildningsväsende och arbetsmarknad. Som person är det viktigt att du är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter. Du tycker om, och har lätt för att samarbeta men har även förmåga och driv att arbeta individuellt. Du trivs med att arbeta i en mångkulturell miljö. Erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010