Utbildningsdirektör till Jönköpings kommun

Utbildningsdirektör till Jönköpings kommun

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla Jönköping? Vill du med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att framtidens världsmedborgare når sina mål? Då har vi ett jobb för dig. 


Vi söker dig som tillsammans med förvaltningens medarbetare vill arbeta för att ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det görs gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen. Lärglädje hela vägen!Utbildningsförvaltningens värdegrund fungerar som en gemensam ledstjärna i vardagen och beskriver hur förvaltningen ska nå sin vision samt arbeta och vara, såväl internt som externt. Värdegrunden sammanfattas i tre ord:

Gemenskap

Genom en varm och välkomnande miljö främjas delaktighet, tillit och empati. Förvaltningen ser sig som en viktig helhet, där alla arbetar tillsammans.

Engagemang

Genom kunskap och kreativitet tas det vara på varje individs förmågor och styrkor. Alla i förvaltningen inspirerar till att lära, ta ansvar och utvecklas - varje dag, hela vägen.

Nytänkande

Genom att vara modiga, framåt och medvetna skapas samhällssmarta individer. Det ges insikter, tankesätt och verktyg för att förstå och hantera vardagen och framtiden

Din roll

Som förvaltningsdirektör leder du utvecklingen av framtidens verksamhet i förvaltningen, från förskola till vuxenutbildning inklusive kulturskolan och arbetsmarknadsavdelningen. Det innebär bland annat ansvar för att utveckla samverkan, hitta nya arbetssätt och att arbeta med ständiga förbättringar. Att omvärldsbevaka och driva utvecklingen framåt i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten ingår i uppdraget.

Som ledare har du en tillitsfull grundinställning med förmåga att skapa tydlighet och trygghet. Du medverkar till utveckling av medarbetarskapet genom att främja tillit och att uppmuntra initiativförmåga där medarbetares kompetens, kreativitet och erfarenheter kan tas tillvara. Du har hög integritet och ett föredömligt agerande. Du har mod att leda och att styra.

Uppdragets ansvar

Övergripande ansvar för att ta fram underlag till och verkställa beslut tagna av de olika politiska organen.
Leda och utveckla utbildningsförvaltningen mot verksamhetens och de förtroendevaldas mål.
Som chef över förvaltningen ha det övergripande ansvaret för budget-, personal-, verksamhet- samt arbetsmiljö.
Ingå i kommunens ledningsgrupp med uppdrag att utveckla hela kommunens verksamhet.
Leda, samordna och delta i vissa kommunövergripande processer. Exempelvis i det samverkansarbete som utgår från en organisationsstruktur där framför allt kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten arbetar tillsammans.
Rapportera till Utbildningsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i förekommande fall Kommunstyrelsen.


Som förvaltningschef i Jönköpings kommun är ditt uppdrag att skapa goda förutsättningar för verksamheterna inom förvaltningen och därigenom skapa mervärde både för medborgare och medarbetare. En annan viktig del av uppdraget är att bygga goda relationer internt i förvaltningen men också med övriga förvaltningsdirektörer och bolagsledningar i koncernen samt externt med bland annat universitet, högskola och andra regionala aktörer. I rollen ingår även att aktivt delta och bidra i det regionala nätverket med länets utbildningschefer. Även deltagande i nationella nätverk är en viktig dela av uppdraget.

Din kompetens

Du har akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig samt flera års erfarenhet av verksamhetsområdet på en strategisk nivå i en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet av kvalificerat chefs- och ledningsarbete i komplexa organisationer. 


Som person

Gillar du utmaningar och har erfarenhet av förändringsledning med goda resultat.
Du har samhällsengagemang och har förmåga att se helheten i den kommunala organisationen. Du har därmed förståelse och intresse för den bredd av verksamheter som finns inom en kommun.
Ditt ledarskap är lyhört och förtroendeskapande. Du leder med tillit och är öppen och transparent.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan förenkla och förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt.
Tjänsten ställer också krav på god förmåga, att i tal och skrift, uttrycka sig mycket väl i svenska språket.


Jönköpings kommun

Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att staden utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre stad att besöka, leva, verka och bo i.

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb.

Välkommen med din intresseanmälan.För mer information ring Conny Besterman (conny.besterman@asb-executive.se), 0706-181162.

Ansök senast den 2023-09-05

Sammanfattning

  • Arbetsplats: AS&B Executive
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 augusti 2023
  • Ansök senast: 5 september 2023

Liknande jobb


Prefekt

Prefekt

1 december 2023

Chef till enheten för grundutbildning

Chef till enheten för grundutbildning

30 november 2023

28 november 2023