Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen, tillsvidare 75 %

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker utbildningsledare till Rektorsutbildningen

Rektorsutbildningen genomför, och medverkar i, utbildningar, utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola.

En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp.

På institutionen för pedagogiska studier finns även utbildningsprogram mot ämneslärare, grundlärare, förskollärare, yrkeslärare och speciallärare.

Arbetsuppgifter
Som utbildningsledare deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. I anställningen ingår undervisning och handledning inom Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Fortbildning för förskolechefer men även andra uppdrag kan komma i fråga. Du arbetar verksamhetsnära i den meningen att utbildningarna knyter an till uppgifter i deltagarnas vardag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, IKT som stöd för pedagogisk utveckling samt nyanlända elevers lärande.

Kvalifikationer
För anställningen krävs högskoleutbildning med relevans för uppdraget samt dokumenterad erfarenhet av utbildningsledning, handlednings- och kvalitetsarbete inom ledarutbildning på avancerad akademisk nivå.

Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga – såväl på svenska som på engelska – är en förutsättning för att lyckas i uppdragen.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar. Av stor vikt är också god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners.

Erfarenhet av ledarskapsutveckling i såväl offentlig som privat verksamhet är meriterande liksom egen genomförd rektorsutbildning, erfarenhet som skolledare inom det offentliga skolväsendet och/eller kvalificerad handledarutbildning. Då vi eftersträvar bredd i utbildargruppens kompetens ser vi gärna sökande med kunskap om, och utbildning i, ledarskap, grupp och organisation från ett psykologiskt perspektiv samt utveckling av pedagogisk verksamhet med stöd av IKT.

Villkor anställningen är tillsvidare på deltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg MyNetwork som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningen och dess innehåll.

Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Sista ansökningsdag är den 10 december.

Välkommen in med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

Kontaktpersoner på detta företaget

Björn Eliasson, Prefekt
054-700 2406
Ulf Buskqvist, Utbildningschef
054-700 2360
Barbro Berglund, OFR
054-700 2438
Thomas Bragefors, SACO
054-700 1714
Proprefekt Ulf Buskqvist e-post: Ulf.Buskqvist@kau.se
054-700 23 60
Prefekt Björn Eliasson e-post: Bjorn.Eliasson@kau.se
054-700 24 06
Björn Eliasson, prefekt
054-700 2406
Annica Löfdahl Hultman, vetenskaplig ledare UBB
054-700 1612
Maria Hjalmarsson, ordförande UBB
054-700 1420
Annica Löfdahl Hultman, professor
054-700 1612

Sammanfattning

Besöksadress

Universitetsgatan 2
None

Postadress

Universitetsgatan 2
Karlstad, 65188

Liknande jobb


9 november 2020

6 november 2020

6 november 2020

Skolinformatör - Ung Företagsamhet i Uppsala län

Skolinformatör - Ung Företagsamhet i Uppsala län

5 november 2020