Utredare 3

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och för åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi deltar i arbetet med att skapa effektiva, säkra och hållbara resor och transporter för medborgare och näringsliv genom att lyssna till behoven och föreslå lösningar.

Verksamhetsområde Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Inom verksamhetsområdet ryms Trafikverkets sex regioner och de fyra nationella avdelningarna Trafik, Nationell planering, Expertcenter och Transportkvalitet samt stabsfunktioner Kommunikation, HR, Verksamhetsstyrning och Trafikverkets Kundtjänst.

Utredare planera trafik

Som utredare kommer du självständigt planera, leda och genomföra komplexa uppdrag inom planera trafik i syfte att ta fram beslutsunderlag. Det kommer att vara flera aktörer och aspekter involverade och olika intressekonflikter som du behöver ta hänsyn till. Studierna och utredningarna genomförs bland annat för att identifiera och rekommendera åtgärder och används som underlag till verksamhetsplaningen inom ramen för processen Planera trafik. I de utredningar som du genomför kommer du att ansvara för administrationen, uppföljningen och ekonomin.

Specialområde för utredningarna/uppdragen kapacitetsplanering, avgiftshantering på järnväg samt kvalitetsavgifter. Du kommer arbeta med frågor som påverkar Trafikverket på nationell och internationell nivå.

Vi söker dig som har högskoleexamen minst 240 hp/180 p inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har goda kunskaper inom kapacitetsplanering, avgiftshantering på järnväg samt kvalitetsavgifter. Du har tidigare erfarenheter från utredningsarbete där du har tagit fram, analyserat och värderat olika handlingsalternativ samt av att hantera problem som är vagt definierade, komplicerade och olikartade. Du har vana av att tillämpa projektledning enligt projektstyrningsmodell, gärna XLPM. Du utrycker dig väl i tal och skrift i svenska och engelska.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Trafikverket BORLÄNGE
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Provanställd Provanställd
  • Publicerat: 10 mars 2015

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


Arbetsmarknadskonsulent

17 november 2021

17 november 2021

Utredare särskilt stöd

Utredare särskilt stöd

16 november 2021