Utredare med projektledarvana

Utredare med projektledarvana

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Socialförvaltningen ansvarar för stadsövergripande verksamheter inom socialtjänstområdet.

Det innebär att förvaltningen erbjuder tjänster och service till stadens stadsdelsnämnder samt bereder frågor till kommunstyrelsen om stadens socialtjänst. Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor verkar för att öka kvaliteten och likställigheten i stadens socialtjänst genom riktlinjearbete, utbildningsverksamhet och stöd till förbättringssarbete bland annat genom utveckling av nya arbetsmetoder.

Avdelningen består av en enhet som arbetar med samordning och uppföljning, kompetenscenter barn och unga, kompetenscenter funktionshinder och socialpsykiatri, kompetenscenter vuxna, enheten för sociala system, LSS-hälsan samt Tillståndsenheten. Totalt arbetar cirka 140 medarbetare på avdelningen. Förvaltningskontoret ligger i Farsta centrum.

Kompetenscenter funktionshinder och socialpsykiatri består av 18 medarbetare och enhetschef med målsättningen att gemensamt utveckla stadens verksamhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Nu söker vi en utredare som under minst ett år kan leda ett större projekt för att förbättra stadens inköp av boenden med särskild service.


Arbetsbeskrivning
Som utredare för verksamhetsområde funktionsnedsättning har du som huvuduppdrag att arbeta för likställighet och samordning inom de frågor som rör verksamhetsområdet. Det kan innebära att leda arbetsgrupper samt delta som sakkunnig vid olika sammanhang. Du kommer till viss del att arbeta med att genomföra och rapportera budgetuppdrag i form av rapporter eller tjänstutlåtanden. Tjänsten innefattar också att svara på och hantera inkommande frågor.

En stor del av detta uppdrag kommer att innebära att driva ett större projekt för att förbättra stadens inköp av bostäder med särskild service. Uppdraget innebär at leda och samordna en tvärfunktionell arbetsgrupp med representanter från olika enheter och förvaltningar samt att upprätta nödvändiga underlag för arbetet. Vidare att jobba mot fastställda mål och att följa upp projekt genom mindre utredningar, ta fram en genomförandeplanering samt redovisa resultat för styrgrupp samt övriga intressenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning med några års ledarerfarenhet inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Du ska ha vana av att driva större projekt. Du behöver ha goda kunskaper om lagstiftning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och om regelverk inom upphandlingsområdet. Det är en fördel om du har arbetat i Stockholms stad.

Då tjänsten innefattar att samordna projektgrupper bör du ha vana av att prata inför både små och stora grupper. Det förväntas att du kan arbeta strategiskt samt att du är resultatorienterad och analytisk. Du ser samband och kopplingar mellan olika frågor och bidrar till ett sammanhållet arbete och med invånarfokus. Du har förmåga att arbeta med flera frågor parallellt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


Övrigt

Du kommer till en avdelning med engagerade kollegor och där du kommer att bidra till att utveckla stadens verksamheter. Vi tillämpar flexibel arbetstid och du har möjlighet till friskvårdstimme.

Intervjuer kommer att påbörjas under rekryteringstiden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


6 maj 2021

6 maj 2021

6 maj 2021

Utredningsledare

6 maj 2021