Utredningsassistent / PLUSJOBB

Arbetsbeskrivning

Utredningsassistent, Stockholm

Arbetsuppgifter
Arbete som utredningsassistent, d.v.s. ta fram och göra analyser av statistiskt material, samt ta fram underlag för rapporter och PM, arbeta med kvalitetssäkring av statistik i olika databaser I första hand kommer fokus att ligga på analyser av de lediga platser som kommer in till Arbetsförmedlingen, både kvantitativt och kvalitativt. Det innebär att följa inflödet av lediga platser över tid inom olika yrkeskategorier och regioner och bistå i att ta fram effektiva analys- och uppföljningsmetoder. I arbetet ingår även att medverka vid kundundersökningar riktade till arbetsgivare, och vid utformning av användarinformation till arbetsgivare och arbetsförmedlare.

Bakgrund
Du bör ha lämplig utbildning och erfarenhet av utredningsarbete och statistiska analyser. Det har dessutom erfarenhet av databashantering och enkätmetodik. Du får gärna även ha erfarenhet av statistiksystem.

Övrigt
Arbetet bedrivs i en trivsam och fräsch arbetsmiljö i ett öppet kontorslandskap mitt i Stockholm.
Vi strävar efter ökad mångfald bland vår personal d.v.s. en jämnare fördelning beträffande ålder, kön och etnicitet.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010