Utredningssekreterare

Arbetsbeskrivning

Väx med din uppgift Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Våra 20 000 anställda möter Malmöborna i livets alla skeenden. Att vara anställd här är att spela en viktig roll i Malmös utveckling. Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Våra värderingar bygger på människors lika värde. Det finns över 400 yrkeskategorier representerade inom 10 stadsdelsförvaltningar och 12 övriga förvaltningar. Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation med 15 avdelningar och ca 270 medarbetare. Stadskontoret har utöver en samordnande och styrande roll även en serviceroll i förhållande till övriga förvaltningar i Malmö stad. Barn- och ungdomsavdelningens roll är att säkerställa att barn och ungdomar i Malmö ges likvärdiga förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling. Den kommunala verksamheten omfattar drygt 200 förskolor med ca 14 500 barn, 80 grundskolor med ca 23 000 elever samt 14 gymnasier med ca 8 600 elever. Till detta kommer även friskolor och enskilda förskolor. ARBETSUPPGIFTER Som utredningssekreterare på stadskontorets avdelning för barn och ungdom får Du en viktig roll i att verka för en positiv utveckling för Malmö stads skolor på en strategiskt övergripande nivå. Du ingår i olika nätverk och arbetsgrupper som samverkar kring skolans kvalitets- och utvecklingsfrågor. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för att ta fram bra beslutsunderlag i olika frågor till kommunstyrelsen och medverkar till att ta fram strategi- och policydokument. I utredningsarbetet ingår även att utforma enkäter, genomföra intervjuer och analysera material samt i dess framtagande samarbeta med övriga avdelningar på Stadskontoret och andra förvaltningar i Malmö stad. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleutbildning, gärna inom samhälls- eller beteendevetenskap och med flera års erfarenhet av projektledning, utvecklingsfrågor, omvärldsbevakning samt att driva och genomföra förändringsarbete. Arbetet kräver en person med datorvana och med dokumenterad akademisk nivå i tal och skrift. Du har god kännedom om skolformernas olika villkor samt gärna ytterligare kunskap om andra verksamhetsområde som påverkar skolans utveckling. Meriterande är erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet. I arbetet ser vi initiativförmåga och engagemang, som betydelsefulla egenskaper. Stor vikt kommer därav att läggas vid personlig lämplighet.

Sammanfattning

Liknande jobb