Utvecklare mänskliga rättigheter

Utvecklare mänskliga rättigheter

Arbetsbeskrivning

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Tjänsten är placerad på enheten för social hållbarhet som har flera olika uppdrag inom exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, integration, brottsförebyggande arbete samt förbyggande arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Enheten arbetar bland annat med att samordna insatser i länets kommuner och att samverka med andra myndigheter och organisationer.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/
ARBETSUPPGIFTER
På enheten för social hållbarhet kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Länsstyrelsens uppdrag inom mänskliga rättigheter sträcker sig från övergripande arbete inom myndigheten till att vara ett stöd för kommuner och samverkan med andra myndigheter. Inom området mänskliga rättigheter finns även mer specifika uppdrag och en del av tjänsten är även uppdraget om funktionhinderspolitik, där vår roll är att stötta kommuner och region i genomförandet av sina planer och strategier. Andra områden som kan vara aktuella är föräldraskapsstöd och barnrätt. Vi söker dig som vill driva arbetet med mänskliga rättigheter framåt både internt och externt genom kunskap, engagemang och inspiration.

Arbetet kan exempelvis bedrivas genom att sammankalla nätverk, initiera möten, samla in, sammanställa och analysera information, ge strategisk rådgivning och konkret stöd till enskilda aktörer, hålla föreläsningar och arrangera utbildningar. Uppdraget innebär många kontakter och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk samhällsvetenskaplig examen inom exempelvis statsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Gärna med specialisering inom mänskliga rättigheter. Kanske är du också kunnig inom funktionshinderspolitik, barnrätt eller föräldraskapsstöd.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av processinriktat- och tvärsektoriellt arbete och hur rättighetsfrågor kan omsättas i praktiken. Det är positivt om du har kunskap om arbete inom offentlig förvaltning och/eller arbete med civilsamhällets aktörer.

Eftersom uppdraget innehåller flera delar behöver du vara duktig på att konkretisera och strukturera ditt arbete. För att få god effekt behöver du också ha en god analytisk- och pedagogisk förmåga, ta initiativ samt vara bra på att knyta och bibehålla kontakter. Du tycker om att komma framåt i ditt arbete och kan vara uthållig i längre processer. Du har också en god förmåga att lyssna och fånga upp behov.

Eftersom tjänsten innebär många resor i länet är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om
annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Margareta Gustafsson
010-223 84 15

Sammanfattning

Besöksadress

Malmbrogatan 6 39186 Kalmar
None

Postadress

Malmbrogatan 6
KALMAR, 39186

Liknande jobb


Bosocial samordnare - vikariat

Bosocial samordnare - vikariat

11 februari 2021

Vikarierande samordnare av brottsförebyggande arbete

8 april 2020