Utvecklare scenkonst, visstid, till Region Skånes kulturförvaltning i Malmö

Utvecklare scenkonst, visstid, till Region Skånes kulturförvaltning i Malmö

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, ett vitalt professionellt kulturliv, fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv bedriver Region Skåne ett kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning har ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsuppdrag, arbetar på direkt uppdrag av kulturnämnden och har cirka 30 personer anställda fördelade på tre enheter. Inom ramen för Regional kulturplan 2021-2024 arbetar vi processinriktat i nära samspel med andra konst- och kulturområden på förvaltningen och i samarbete med många externa aktörer i regionen och nationellt. Som utvecklingsaktör fördelar vi ekonomiskt stöd till kultursektorn, följer upp och analyserar effekter av utvecklingen, omvärldsbevakar samt tar initiativ till utvecklingsinsatser.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en utvecklare för scenkonst med inriktning dans och cirkus placerad på enheten konst och livsmiljö. Tjänsten avser en visstidsanställning under perioden 2021-11-01 till 2022-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning.

Som utvecklare hos oss är ditt arbete inriktat på strategiska utvecklingsinsatser inom scenkonstområdet, företrädesvis inom dans och cirkus. Inom enhetens scenkonstteam ingår även utvecklare inom teater respektive musik. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att handlägga och följa upp stödgivning som tillsammans med andra strategiska insatser syftar till att stärka scenkonsten i Skåne. Det är ett strategiskt brett utvecklaruppdrag som också innebär ett tvärsektoriellt arbete internt inom förvaltningen i samarbete med andra konst- och kulturutvecklare samt med relevanta aktörer inom kultursektorn, kommuner, organisationer och nationella aktörer.

Utgångspunkten för uppdraget vilar på Region Skånes kulturplan 2021-2024 som utgår från fem strategiska utvecklingsområden. Dessa är konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barn och ungas rätt till kultur samt digital utveckling. Region Skånes roll är att genom stöd, samverkan och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens ställning i hela Skåne, med publiken i fokus. I ditt uppdrag ingår att vara drivande och/eller kunskapsstödjande utifrån de tvärgående insatser som definierats i kulturnämndens verksamhetsplan och budget.

Din placering är på Region Skånes kulturförvaltning på Dockplatsen i Malmö men tjänsten innebär resor inom Skåne och utanför. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en för tjänsten relevant akademisk utbildning. Vidare har du kunskap om och intresse för dans- och cirkusområdet samt om kulturpolitiska frågor och samhällsfrågor i stort. Önskvärt är att du har erfarenhet av analysarbete och/eller arbete med kulturstöd. Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.

För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du drivs av ett brett samhällsengagemang, där konst och kultur utgör en viktig del för människors välbefinnande, delaktighet och medskapande. Du har en strategisk blick för kultursektorns möjligheter och behov samt scenkonstens infrastruktur och villkor. Vidare är du kommunikativ, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Du arbetar självständigt och är samtidigt en lagspelare. Du kan hantera ett periodvis högt tempo, ett stort handlingsutrymme och trivs med att arbeta i flera parallella utvecklingsuppdrag och processer. Vidare är du strukturerad och resultatinriktad samt har en stark förmåga att bygga och underhålla professionella relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer planeras till eftermiddagar 15 och 17 september.

Varmt välkommen med ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Kulturförvaltningen
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 augusti 2021
  • Ansök senast: 5 september 2021

Liknande jobb


Verksamhetsutvecklare HR

Verksamhetsutvecklare HR

15 november 2021

Utvecklingsledare till Nationella kvalitetsregister

Utvecklingsledare till Nationella kvalitetsregister

15 november 2021

15 november 2021