Utvecklings-/samhällsstrateg

Arbetsbeskrivning

Traineeprogrammet är en gemensam satsning av fem kommuner i norra Sverige. Att vara trainee innebär en 12-månaders anställning med 80 % jobb och 20 % kompetensutveckling och en mängd erfarenheter som du har nytta av i ditt framtida yrkesliv. Vi söker dig som kommer ha fullt engagemang under programtiden, öppenhet och vilja att se och lära dig verksamheten i kommunen.

Detta är ett samarbete mellan fem kommuner: Nordmaling, Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. För att underlätta för dig som vill söka en eller flera traineeplatser, ska alla ansökningar göras via Umeå kommuns e-rekryteringssystem. För samtliga platser gäller att:

- Din akademiska examen får vara högst 4 år när traineeprogrammet startar i höst.

- Du är beredd att ta dig an kvalificerade uppgifter, ta ansvar och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

- Du är målinriktad med ambitioner att utvecklas och har en stark vilja att vara med och bygga morgondagens samhälle.

- Du är engagerad, initiativrik och har stort kundfokus.

Utvecklings-/samhällsstrateg, Skellefteå kommun

Skellefteå är Norrlands och Sveriges till ytan största kustkommun och en plats med ovanligt bra förutsättningar för att väcka nya tankar, förverkliga drömmar och välja sin egen väg. Med omväxlande årstider, rika naturtillgångar, korta avstånd och en starkt rotad kultur av kreativitet, entreprenörskap och föreningsliv gör vi intryck.
I Skellefteå bor ungefär 72 000 medborgare och vi ska bli fler!
Vi skapar utrymme att växa genom det kanske allra mest värdefulla: våra egna och varandras idéer.
Skellefteå kommun är den största arbetsplatsen, 8000 medarbetare med över 400 olika yrken representerade.

Anställningsform
Allmän visstidsanställning, heltid, 2015-09-01 - 2016-08-31.

Arbetsuppgifter
Kommunledningskontoret (KLK) i Skellefteå kommun initierar och stöttar verksamheterna i strategisk verksamhetsutveckling som också innebär förändring av olika slag. För att arbeta med ett ständigt utvecklingsarbete med medborgarens bästa för ögonen och med den gemensamma visionen att bli 80 000 medborgare år 2030 kan arbetsuppgifterna som strateg innebära kartläggning, omvärldsbevakning, statistik och analys samt utredning. Projektarbete är också vanligt förekommande. Som strateg kommer du att arbeta med ett flertal olika processdefinitioner och processbeskrivningar för att skapa möjligheter till effektiva arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom något av områdena samhällsvetenskap, statsvetenskap, projektledning eller annan som innefattar strategiskt utvecklingsarbete

Bifoga personligt brev, cv och gärna ditt examensbevis.

Upplysningar
Jenny Lundkvist HR-strateg, 0910-73 50 00
För allmänna frågor om Trainee norra Norrland, Louise Söderlund, projektledare, 070-399 11 79

Välkommen med din ansökan! Trainee norra Norrland använder sig av e-rekrytering. Gör därför din ansökan på www.umea.se/jobb

Behöver du hjälp att lägga upp din ansökan, kontakta supporten på 090-16 10 99.

Annonsplan och köp av annonsplatser är redan gjorda och vi är därför inte i behov av köp av fler annonsplatser eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Kontaktpersoner på detta företaget

personalchef Helena Bodén
0660-888 49
projektledare Louise Söderlund
070-399 11 79
personalchef Helena Bodén
0660-88849
funktionschef HR/kommunikation Sofie Pettersson
0910-73 50 00
HR-strateg Jenny Lundkvist
0910-73 50 00
kommunikatör Bibbi Nilsson
090-16 12 41 070-697 12 41
chef enheten stöd och utveckling Helen Abrahamsson
090-16 21 12
verksamhetschef Camilla Thunell
090-16 10 00 070-330 50 15

Sammanfattning

Postadress

Trainee norra Norrland
xxxxx xxxxx, xxxxx

Liknande jobb


23 oktober 2020