Utvecklingsledare EU och externt finansierat utvecklingsarbete samt övrigt

Arbetsbeskrivning

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra Utvecklingsavdelningen som är en förvaltningsgemensam stödfunktion inom bland annat områdena MR-frågor, folkhälsa, stadsutveckling, jämställdhet, kommunikation, IT, näringslivsutveckling, fastighet, säkerhet, miljö, kvalitet, medborgardialog och kanslifrågor.

Ett europeiskt samarbete och ett europeiskt perspektiv blir alltmer nödvändigt i kommunal verksamhet. Utvecklingsledaren samordnar och utvecklar stadsdelens internationella arbete, och bidrar därmed till att stadsdelen och verksamheterna får större kunskaper om och insikt i internationella frågor och europeiskt samarbete, vilket bidrar till verksamhetsutveckling.
Utvecklingsledaren driver också stadsdelens arbete med externt finansierat utvecklingsarbete, till exempel EU-fonder och program. Syftet är att främja stadsdelens deltagande i externt finansierade utvecklingsprojekt, för att därigenom nå ökad verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse.
Att strategiskt stödja verksamheterna innebär att identifiera, strukturera, analysera och presentera möjligheter med olika fonder och program. Utvecklingsledaren matchar projektidéer mot relevanta fonder och program, samt ger stöd i ansökningsförfarandet
Utvecklingsledaren bidrar med specialistkompetens om extern finansiering, till exempel EU:s fonder och program och har en internkonsultroll gentemot förvaltningens sektorer. Som processledare för framtagandet av projekt och ansökningar krävs god kännedom om och intresse av sektorernas utvecklingsområden. Arbetet innebär att aktivt stimulera och stödja förvaltningens verksamheter med formuleringen av projektidéer och medverka vid utvecklandet och skrivandet av ansökningar om EU-medel och annan extern finansiering.
Då utvecklingsledartjänsten är en heltidstjänst och EU-frågorna beräknas uppta ca 50 % av arbetstiden skall resterande arbetstid tas i anspråk för olika former av utvecklings-, utrednings- eller administrativt arbete. Dessa arbetsuppgifter kan finnas inom ramen för Utvecklingsavdelningens nuvarande fördjupningsområden eller inom ramen för förvaltningsövergripande behov. Dessa uppdrag kan komma att ändras över tid.


KVALIFIKATIONER
Relevant högskoleutbildning. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Du är utåtriktad och van att bygga och underhålla nätverk. I rollen krävs också att du är resultatinriktad, har erfarenhet som processledare och har förmåga att driva projekt från start till mål. Uppdraget förutsätter ett stort intresse för och bred kunskap om allmänna samhällsfrågor - såväl nationellt som internationellt. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser också att du är noggrann, analytisk och strukturerad. Minst ett års yrkeserfarenhet av verksamhetsutveckling och EU-projektledning eller EU-projektarbete. Praktisk erfarenhet av att ta fram EU-ansökningar eller andra projektansökningar. God erfarenhet av muntlig och skriftlig framställning, såväl på svenska som på engelska.

Kontaktpersoner på detta företaget

Annika Skoglund
031-3664656
Maria Eriksson
031-3664078
Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Mats Lind
031-499708
Birgitta Hultqvist
0706-979837
Olle Haglund

Ullakarin Näslund

Anna Lindh
031-3661521
Irene Andersson
031 701 55 10
Martin Jägesten
031-3661522

Sammanfattning

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


25 november 2021

10 november 2021

Vill du upplysa om EU?

Vill du upplysa om EU?

28 oktober 2021