Utvecklingsledare infrastruktur och kollektivtrafik

Utvecklingsledare infrastruktur och kollektivtrafik

Arbetsbeskrivning

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.
Vi söker nu dig som har kunskap om och intresse för kollektivtrafik, infrastruktur- och samhällsplanering och vill vara med att utveckla Gislaveds kommun.

Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Avdelningen för hållbar utvecklings uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med de strategiska utvecklings- och tillväxtfrågorna med fokus på kommunens hållbara utveckling. Det innebär att med ett strategiskt synsätt samordna och utveckla kommunens struktur, med förståelse för de lokala förutsättningarna och de olika hållbarhetsdimensionerna. En viktig del är även att arbeta med det lokala genomförandet av Agenda 2030. Avdelningen har även i uppdrag att sprida kunskap om och engagemang kring frågor som rör hållbar utveckling bland kommuninvånare.  

Avdelningen hanterar stora ärendegrupper så som översiktsplanering, miljö och klimat, landsbygdsutveckling, mänskliga rättigheter, folkhälsa, EU- och internationella frågor, infrastruktur och kollektivtrafik samt demokratifrågor. Vi nu efter en ny medlem i vårt team som kan arbeta med att säkerställa att de som bor och verkar i vår kommun har en välfungerande och hållbar strategiskt planerad infrastruktur med bland annat vägar, GC-vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunens långsiktiga och strategiska processer kopplade till frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik. Du kommer också att arbeta med kommunens fysiska planering genom att delta i framtagandet av en fördjupning av översiktsplan (FÖP), underlag till översiktsplan (ÖP), samt ingå i projektgrupper för framtagande av detaljplaner. Arbetet innebär dialog, samverkan och medverkan till hållbara lösningar för kommunens fortsatta utveckling. I ditt arbete kan även andra arbetsuppgifter som rör hållbarhet ingå.

Du stödjer kommunens förvaltningar och bistår med kunskap inom ansvarsområdet. Omvärldsbevakning och nätverkande ingår som viktiga delar i tjänsten och du är kommunens representant i vissa regionala och nationella nätverk. Du upprätthåller en tät kontakt med Trafikverkets samhällsplanerare, infrastrukturstrategerna på regionen och med länstrafiken för att säkerställa en välfungerande dialog mellan myndigheten och kommunen. Som utvecklingsledare tar du även fram beslutsunderlag till och föredrar ärenden för kommunstyrelsen och dess utskott samt i förekommande fall andra nämnder inom arbets- och ansvarsområdet.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som utvecklingsledare hos oss har du relevant högskole- eller universitetsutbildning så som samhällsplanering, kulturgeografi, miljövetenskap, civilingenjör med inriktning kommunikationer, transport eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ett brett samhällskunnande och är en problemlösare som kan förstå sammanhang samt har lätt för att sortera ut den mest relevanta informationen och konkretisera breda uppdrag. Du behöver självständigt kunna driva utvecklingsarbete och leda tvärorganisatoriska processer. Erfarenhet av liknande uppdrag samt kompetens inom fysisk planering, hållbara transporter, påverkansarbete och utredningsarbete är meriterande.

Arbetet ställer krav på god initiativförmåga och god förmåga att planera, driva och fullfölja processer med många inblandade aktörer. Som person är du lyhörd och konsultativ samtidigt som du är engagerad, drivande och resultatinriktad. Vi värdesätter kreativitet och nytänkande. Du ska vara kommunikativ och trivas med att tala inför folk samt ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har god datorvana och mycket god kunskap i Microsoft Office-paketet.

Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan! 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Parkingenjör projektanställning

Parkingenjör projektanställning

24 januari 2022

Trafikingenjör

Trafikingenjör

20 januari 2022

3 januari 2022

Trafikanalytiker

Trafikanalytiker

6 december 2021