Utvecklingsledare inom området Social Hållbarhet

Utvecklingsledare inom området Social Hållbarhet

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att nationell politik får genomslag i länet. Enhetens arbete består av att genom olika insatser stärka utvecklingen av ett långsiktigt socialt hållbart län. Det gör vi gemensamt som enhet och enskilt som sakkunniga inom våra uppdrag. Vi gör det genom att bedriva utvecklingsarbete i samverkan med bland annat kommuner, regionen, civilsamhället och andra myndigheter, våra utvecklingsområden är inom integration, jämställdhet och folkhälsa. Vi bedriver även tillsyn gentemot kommunerna utifrån alkohol- och tobakslagen.

I denna roll ingår att:
• ansvara för funktionshindersuppdraget, där Länsstyrelsen har till uppdrag att stödja Regionen och kommunerna att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer,
• ansvara för uppdraget med personliga ombud, där olika verksamheter har möjlighet att ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen,
• delta i folkhälsoarbetet som bedrivs i samverkan med externa aktörer,
• omvärldsbevakning och kartläggning av området social hållbarhet i länet,
• arbeta utifrån mänskliga rättigheter och Agenda 2030,
• anordna utbildningsinsatser; konferenser, utbildningsdagar, workshops i samarbete med sakkunniga både inom enheten men också tillsammans med externa samarbetspartners,
• skapa och utveckla samverkan, ex genom nätverk.
• tillsammans med kollegor och självständigt, erbjuda ett coachande processtöd till strateger och samverkansgrupper inom kommuner som efterfrågar det.
• tillsammans med kollegor säkerställa att perspektivet social hållbarhet beaktas i exempelvis remisser och översiktsplaner.
• handlägga ärenden om statsbidrag, planera, budgetera, utvärdera och återrapportera uppdragen.

För att dels främja utveckling hos individen och beroende på din erfarenhet och bakgrund, men också för att våra uppdrag förändras över tid, kan ansvarsområdena ändras i denna tjänst och andra arbetsområden tillkomma.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• relevant erfarenhet av att arbeta med frågor kopplat till social hållbarhet,
• god kännedom om kommunal och statlig verksamhet,
• erfarenhet av strategisk utvecklingsarbete och processledning,
• erfarenhet av att bygga nätverk och stödja samverkan mellan olika aktörer,
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.

Som person är samarbete självklart och du förstår vikten av såväl internt som extern samverkan för att nå goda resultat i ditt arbete. Du är självständig och kan ta egna initiativ. Du har helhetssyn, är strukturerad och har god förmåga att driva processer framåt till avslut.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet av att arbeta med frågor inom rättighetsområdet.
• erfarenhet att planera och genomföra utbildningar,
• kunskap om länet och de regionala förhållandena inom social hållbarhet
• körkort för personbil.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare/utredare

10 maj 2021

Handläggare inom integration

Handläggare inom integration

10 maj 2021

Operativa handläggare till Säkerhetspolisen i Linköping

Operativa handläggare till Säkerhetspolisen i Linköping

10 maj 2021

Ekobrittsutredare, vikariat

Ekobrittsutredare, vikariat

10 maj 2021