Utvecklingsuppdrag inom förskolor i Lessebo tätort

Arbetsbeskrivning

Vi är en växande kommun med ca 8 700 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. I Lessebo kommun är det lätt att lära känna varandra. Det finns ett nära samarbete förvaltningar och politiker emellan.

I Lessebo kommun ser vi lite längre. Vi satsar på utvecklingsfrågor som stärker kommunen på både kort och lång sikt samt investerar för framtidens generationer. Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Vårt utvecklingsarbete med ”utvecklingsstrategi 2025” fortsätter där målsättningen är att Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är fler än 10.000 invånare 2025. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.


ARBETSUPPGIFTER
Bakgrund
Förskolorna i Lessebo tätort har identifierat ett behov att på djupet synliggöra, utvärdera och stärka det språkutvecklande arbetet, för att barn med annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Nästa steg är att inrätta en utvecklingstjänst under två år för att stärka och intensifiera arbetet inom området. Denna insats är helt kopplad till de riktade insatserna i samverkan med Skolverket och är en tidsbegränsad projekttjänst i syfte att stärka det inre arbetet.

I samverkan med rektor och personal har du som mål och uppdrag att utveckla språkliga tillgängliga lärmiljöer med inriktning på flerspråkiga barns kompetenser och behov. I arbetet ingår även att utveckla och stärka det kollegiala lärandet genom att synliggöra, reflektera och diskutera förskolans uppdrag och koppla det till aktuell forskning och beprövade erfarenheter, samt utifrån observationer analysera och definiera vad som visar sig vara främjande språkundervisning och tillgängliga språkmiljöer.

Beskrivning av uppdraget:

• Systematiskt stödja pedagoger i sitt arbete med att synliggöra och utveckla undervisningen
• Vidareutveckla och förstärka det kollegiala lärandet
• Synliggöra och följa barns lärprocesser för att upptäcka, uppmärksamma och ta vara på flerspråkiga barns erfarenheter, intressen och sätt att uttrycka sig på
• Stärka och säkerställa undervisningskvaliteten och lärmiljöerna så de ger förutsättningar för att möta flerspråkiga barns behov av språkfrämjande insatser
• Skapa rutiner och struktur för att systematiskt följa upp och utvärdera hur de språkfrämjande insatserna i förskolan
bidrar till barns förändrade kunnande och ökat välmående
• Utveckla förskolans arbete med att lyfta in och använda sig av barns modersmål för ökad språkutveckling
• Synliggöra barns lärprocesser i språkutvecklande arbetet, kopplat till mål och riktlinjer, genom att systematisk använda sig av pedagogisk dokumentation
• Stödja utveckling så att alla barn ges rika, varierade och en mångfald av språkstimulerande insatser i undervisning och i den språkliga lärmiljön

Effekterna av ditt arbete är det ska synas att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrar förskolans undervisning och att förskolan skapar tillgängliga språkmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer som eftersöks, utöver legitimation inom förskola, är ett genuint intresse för, kunskap om och kompetens kring flerspråkiga barns lärande, behov och utmaningar. Att du har erfarenhet av att leda eller deltagit aktivt i utvecklingsarbete, erfarenhet av att leda och utveckla kollegiala arbetsprocesser är också betydelsefulla kvalifikationer för tjänsten. Vi kommer även ta hänsyn till personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Kerstin Linell
0478-12793
rektor Kvarndammskolan Madeleine Johansson
047812764
Liselotte Hansen-Fure
0737250541
Gitarrpedagog Rickard Svensson Lundbeck
073-7250701
Rektor/förskolechef Ann-Britt Åhslund-Sandell
0478-12742
Rektor/förskolechef Ann-Britt Åhslund-Sandell
0737271286
Utbildningschef Linda Vingren
0478-12566
Rektor Anette Weidenmark
047812641
Rektor/förskolechef Britt-Inger Albihn
0478 12709
Rektor/förskolechef Britt-Inger Albihn
047812709

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 78 36050 Lessebo
None

Postadress

Box 13
Lessebo, 36050

Liknande jobb


Förskollärare 100 % till barngrupp 1-4 år

Förskollärare 100 % till barngrupp 1-4 år

25 oktober 2021

Förskollärare till Hagens Kapellvägs Naturförskola

Förskollärare till Hagens Kapellvägs Naturförskola

25 oktober 2021

Förskollärare till Kapellgången 8-10

Förskollärare till Kapellgången 8-10

25 oktober 2021

Förskollärare till förskolorna i Karlsborgs kommun

Förskollärare till förskolorna i Karlsborgs kommun

25 oktober 2021