Välkommen att söka tjänsten som biståndshandläggare inom vårdplaneringsteam

Välkommen att söka tjänsten som biståndshandläggare inom vårdplaneringsteam

Arbetsbeskrivning

Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! Det är lätt att pendla med bil, buss och tåg om du inte redan bor i kommunen. Anställda i Alingsås kommun får möjlighet till friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Vård och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning handlägger ärenden inom socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Inom myndighetsavdelningen arbetar 24 medarbetare varav inom bistånd, bostadsanpassning och färdtjänst arbetar 13 medarbetare. Inom LSS arbetar 11 medarbetare.

Enheten för bistånd består av en enhetschef med ansvar för 10 biståndshandläggare, två bostadsanpassningshandläggare och en färdtjänsthandläggare. Vi söker nu en ny medarbetare som vill arbeta som biståndshandläggare inom vårdplaneringsteamet. På myndighetsavdelningen är vi ett glatt gäng som värnar om en bra arbetsmiljö där vi stöttar varandra och arbetar för en god arbetsgemenskap.

ARBETSUPPGIFTER
I vårdplaneringsteamet arbetar sex personer, fyra medarbetare från kommunal hemsjukvård (arbetsterapeut, sjuksköterskor, fysioterapeut) och två medarbetare med biståndshandläggning. Vårdplaneringsteamet ansvarar för samtliga vårdplaneringar i samband med utskrivning från sjukhus. All vårdplanering sker i It-verktyget SAMSA och det övergripande målet och syftet är att brukaren ska få en trygg och säker hemgång.

Som biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet har du som uppdrag att i samverkan med den enskilde, ta emot ansökan, utreda och bedöma behov samt besluta och följa upp främst korttidsbeslut utifrån aktuell lagstiftning.
Du kommer att arbeta med flera professioner. Du kommer främst ha kontakt med olika sjukhus, samverka med vårdcentraler och kommunens hemsjukvård men du kommer även att ha kontakt med hemtjänsten, boenden, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

I Alingsås arbetar vi med LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten, vilket innebär att den enskilde kan välja mellan olika utförare. För dig som biståndshandläggare medför det att du har kontakt med både interna och externa utförare vid beställning av insatser.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen, alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som söker ska ha tidigare erfarenhet från arbete med biståndshandläggning inom äldreomsorgsområdet. Vi söker dig som har goda kunskaper om de lagar och föreskrifter som gäller inom området.

Vi ser det meriterande om du har kännedom om eller arbetat med It-verktyget SAMSA . Erfarenhet och kunskap om IBIC (Individens Behov I Centrum) samt MI (motiverande samtal) är också meriterande.

Det är viktigt att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter strukturerat och för att nå uppsatta mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Du visar respekt och hänsyn samt har ett gott bemötande för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Det är viktigt att du ha en god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift. Du ska kunna omsätta teoretiska kunskaper i gällande lagar till rättssäkerhet i utredning och dokumentation.
Du kommer tillsammans med övriga kollegor i vårdplaneringsteamet att ha ditt kontor på Kvarnbackens korttidsboende.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav för tjänsten.


ÖVRIGT
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.

Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


15 januari 2021

Kvalitetstrateg

Kvalitetstrateg

15 januari 2021

15 januari 2021

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

14 januari 2021