Vara kommun söker HR-chef

Arbetsbeskrivning

Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!
Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!
UPPDRAGET
HR-chefen leder det övergripande HR arbetet och ansvarar för områdena arbetsrätt och förhandlingar, lönepolitik, kompetens- och ledarförsörjning, ledarutveckling, arbetsmiljö och friskvård, värdegrundsarbete samt varumärkesarbete.

I Vara kommun ser vi facklig samverkan som en framgångsfaktor, där HR-chefen har en viktig roll i att utveckla samverkan samt bibehålla goda relationer till medarbetarnas fackliga organisationer.

Som HR-chef har du en central roll i kommunens gemensamma utvecklingsarbete. Du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp där uppdraget är att arbeta i riktning mot Vara kommuns vision och politiska mål. HR-chefen förväntas jobba aktivt med systematisk ledarutveckling utifrån Vara kommuns ledarfilosofi. Du har som HR-chef även en viktig roll i att vara drivande i arbetet med medarbetarskapet. I Vara kommun gör vi varandra bra - din roll handlar om att fortsätta arbeta med dessa värden samt att implementera vår etiska kompass.
Uppdraget som HR-chef innefattar att bidra till att Vara kommun blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare genom ett proaktivt kompetensförsörjningsarbete för att attrahera, rekrytera, engagera samt växla kompetens. Samverkan med övriga förvaltningar, kommuner, myndigheter och näringslivet när det gäller kompetensförsörjning är därför en viktig del i uppdraget.
HR-chefen är ansvarig tjänsteman i kommunens personalutskott. Du leder HR-avdelningen som består av HR-generalister, utvecklingsledare, en löneenhet samt en bemanningsenhet. HR-enheten arbetar stödjande och coachande till hela koncernens verksamheter. Du leder utifrån ett tillitsbaserat och coachande ledarskap, skapar engagemang och delaktighet och får därigenom dina medarbetare att växa.

FÖRVÄNTNINGAR
Vara kommun söker dig som har flerårig erfarenhet från kvalificerat HR arbete samt gärna dokumenterad god erfarenhet från ledande befattning. Du har förmåga att arbeta strategiskt, dvs att förstå och se komplexa samband och leda utvecklingsprocesser med tydlighet och helhetssyn.
Du har goda kunskaper inom arbetsrätt, avtal och förhandlingsfrågor samt erfarenhet från facklig samverkan och förhandling på såväl organisations- som medarbetarnivå. Du ser en god arbetsmiljö och friskvård som framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsplats. Du har erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning och ledarutveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper och praktisk erfarenhet från att leda förändrings och utvecklingsarbete med goda resultat från en större organisation. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som ledare har du förmåga att agera som förebild och med ett tydligt, coachande och tillitsfullt ledarskap som grund leder du utifrån mål, resultat och en etisk kompass. Du har en god förmåga att se samband och strukturer och ser värdet i samarbete såväl internt som externt. Du skapar goda, tillitsfulla relationer med medarbetare, politiker som näringsliv. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara såväl lyhörd som förtroendeingivande samt ha en god kommunikativ förmåga.
Du som söker har en relevant högskoleutbildning utbildning inom personalområdet eller som arbetsgivaren bedömer motsvarande samt goda kunskaper i svenska och engelska.

I denna rekrytering samarbetar Vara kommun med SOURCE. https://source-executive.positionett.se/assignment.php?id=4575#top
Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 18 november 2020. Frågor om tjänsten besvaras av rekyteringskonsulterna Sofia Rasmusson, 070-508 03 28, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Karin Fransson, karin.fransson@source-executive.se, 070-493 72 70

Vad kan vi erbjuda dig?
Vara kommuns ledningsfilosofi innebär att vi arbetar coachande och tillitsfullt, med dialogen och delaktigheten som verktyg. Vi arbetar intensivt med etik i ledarskap och medarbetarskap, bland annat genom vår etiska kompass. Våra ledord är Välkomnande, Kreativa, Hållbara och Helhetstänkande. Du välkomnas till ett ledningsteam där vi arbetar med tillitsfulla relationer, utvecklingskraft och viljan till att göra varandra bra.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Vara kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 oktober 2020
  • Ansök senast: 18 november 2020

Liknande jobb


23 november 2020

23 november 2020

20 november 2020

HR-ansvarig

19 november 2020