Vårdenhetschefer till Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solna

Vårdenhetschefer till Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solna

Arbetsbeskrivning

Välkommen till oss!
Vi erbjuder en bred och central ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus där du har ett stort ansvar för att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Funktion PMI. Du ingår i flera nätverk och har möjlighet att utvecklas inom strategisk ledning och utveckling.
Som vårdenhetschef kommer du att ha ett stort övergripande och ansvar för att strategiskt leda den dagliga verksamheten samt bidra till att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI).Du kommer tillsammans med ditt team skapa en strategisk plan för omvårdnadsutveckling och praxis, vårdkvalitet och kontinuerlig kompetensutveckling inom universitetssjukvård. Du är en del av PMI ledningsråd.
Som vårdenhetschef blir du en viktig del av en internationellt och nationellt ledande verksamhet i ständig utveckling.
Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solnaär en verksamhet med drygt 450 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för anestesi- och operationsverksamhet, akut kirurgi, obstetrik, kärlkirurgi, ortopedi, abdominell kirurgi och högspecialiserad ÖNH-kirurgisamt kirurgi med inriktning på cancer. Här bedrivs också högspecialiserad neuroanestesi och operation samt interventionella procedurer för vilka Karolinska är ensam utförare i Regionen. Trauma och högspecialiserad robotkirurgisk verksamhet är ett starkt utvecklings- och innovationsområde inom Karolinska Universitetssjukhuset och utgör en central del av verksamheten inom enheten.
Enheten är nationellt och internationellt ledande inom perioperativ medicinsk forskning och i utvecklandet av traumavård, vilket sker i nära samarbete med motsvarande verksamhet vid Karolinska Institutet. Enheten driver medicinskteknisk utveckling inom avancerad non-invasiv optimering och monitorering av respiration och cirkulation. Enheten står för en dominerande andel av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Perioperativ Medicin och Intensivvård inom Region Stockholm.
Om tjänsten
Vi söker två vårdenhetschefer:
Vårdenhet Perioperativ Medicin 1
Akut-, trauma-, obstetrik-, kärl- och abdominell operation samt öppenvårdsoperation

Vårdenhet Perioperativ Medicin 2
Head/neck-, neuro- och ortopedoperation samt pre- och postoperativ vård.
Vårdenhetschefen har på uppdrag av verksamhetschef ett sammanhållet ansvar för vård, forskning, utbildning, arbetsmiljö och ekonomi inom enheten.Som vårdenhetschef leder du omvårdnadschefer som har förstalinjechefsansvaret. Du arbetar strategiskt för att bereda möjlighet för forskning, utbildning och kompetensutveckling inom omvårdnad, med mål att förbättra vården för patientgrupperna. Du arbetar även tätt ihop med sektionscheferna mot enhetens mål. Som vårdenhetschef förväntas du ha ett holistiskt förhållningssätt och samarbeta tätt med övriga vårdenhetschefer inom enheten och PMI samt relevanta teman.Du rapporterar till verksamhetschefen samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt.
Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.
Vi söker
Vi söker dig som har god akademisk kompetens och erfarenhet av driva vårdutveckling. Du har även erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete och att leda andra chefer. Du har gedigen klinisk erfarenhet kunskap och bygger strukturer och stöd för omvårdnadsutveckling, -utbildning och kompetensutveckling strategiskt. Du strävar efter att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser.
För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en handlingskraftig och kommunikativ ledare med förmåga att se helheten, och ha förmåga att organisera ditt arbete enligt tydliga processer. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.
Du förväntas därtill vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.
Varmt välkommen att söka!
Ansökan
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
Personligt brev
CV
Genomförda tester (För dig som inte är chef inom KarolinskaUniversitetssjukhuset idag)
Betyg och intyg:
Bevis om specialistkompetens (i förekommande fall)
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vii vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du fårsedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.
Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer KarolinskaUniversitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 februari 2020
  • Ansök senast: 8 mars 2020

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


25 september 2020

Biträdande områdeschef

Biträdande områdeschef

31 augusti 2020

Enhetschef till Dialysenheten

Enhetschef till Dialysenheten

25 september 2020

Enhetschef till operationsservice rekonstruktiv kirurgi i Malmö

Enhetschef till operationsservice rekonstruktiv kirurgi i Malmö

25 september 2020