Vårdutvecklare inom VO Specialmedicin

Vårdutvecklare inom VO Specialmedicin

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden - Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient - så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

VO Specialmedicin har övervägande regionövergripande verksamheter med både öppen såväl som sluten vård. I verksamheten med enbart öppen vård ingår Neurologi, Reumatologi, Hud samt Asyl och Migranthälsa. I den verksamhet där vi har både öppen och sluten vård ingår Infektion, Rehabiliteringsmedicin och Geriatrik. Övervägande enheter är placerade i Gävle men vi har en minnesmottagning i Hudiksvall, Asyl och Migrant finns i Söderhamn men arbetar brett över hela regionen samt Rehabiliteringsmedicin som finns i Sandviken. I stort sett alla enheter är egna bas specialiteter förutom geriatrik som är en grenspecialitet till internmedicin. Vi är totalt ca 340 anställda med många olika yrkeskategorier.


ARBETSUPPGIFTER
Som vårdutvecklare arbetar du på uppdrag av verksamhetschef och i samverkan med vårdenhetschefer, kvalitetssamordnare, chefssekreterare och medarbetare som är berörda av den utveckling som sker.

I uppdraget ingår bl.a:

• Omvärldsspaning
• Leda förändringsarbete
• Motivera och stödja både chefer och medarbetare
• Implementera, följa upp och värdera den förändring/utveckling som sker
• Processer som rör kompetensutveckling

Dokumentation sker enligt de rutiner Region Gävleborg har för förändrings-/förbättringsarbete. Avstämningar med verksamhetschef sker kontinuerlig.
Du samverkar också med kvalitetssamordnare och chefssekreterare som kan vara ett stöd i arbetet på VO-nivå. Samverkan ute på enheterna sker med vårdenhetschef, chefsstöd och berörda medarbetare.

Du ingår som del i VO Specialmedicin ledningsgrupp. Uppdragen kan vara av både större och mindre karaktär.


KVALIFIKATIONER
Vana från utvecklings-/förändringsarbete, meriterande är kunskap inom hälso- och sjukvård. Vana att hantera datasystem, att dokumentera och söka fakta.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetsutvecklare med IT-inriktning

Verksamhetsutvecklare med IT-inriktning

24 juni 2021