Vattenvårdshandläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar med tillsyn, kunskapsspridning och ärendehandläggning inom nästan hela samhällsområdet. Vi är ca 500 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är ett dynamiskt samhälle i balans - en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. ARBETSUPPGIFTER Vår uppgift är att värna vår vattenmiljö och bidra till att miljömålen uppfylls. I arbetet ingår att utöva tillsyn samt handlägga olika vattenverksamhetsärenden enligt miljöbalken. Ärendena kan handla om många olika verksamheter som påverkar vatten såsom utfyllnad, grävning, restaurering av vattendrag, muddring av farleder och hamnar, vattenkraftverk, markavvattning, dikningsföretag, kusterosion, grundvattenfrågor vid t.ex. större väg- och byggprojekt, vägtrummor, grundvattenvärme samt uttag av yt- eller grundvatten för dricksvatten eller bevattning. I arbetet kan också ingå att stödja kommunernas arbete med att bilda skyddsområden för dricksvattenuttag och besluta om föreskrifter för dessa. KVALIFIKATIONER Du har högskoleutbildning inom vatten- och miljöfrågor, gärna med erfarenhet av myndighetsarbete och tillämpning av miljöbalken, gärna vattenkapitlet. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad och modig samt kan ta egna initiativ. Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor samt har ett miljöengagemang. Du har körkort.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vattenhandläggare restaurering

7 december 2021

7 december 2021

7 december 2021

Miljökonsult samhällsbyggnad

3 december 2021