Verksamhetschef Förskola till Jönköpings kommun

Verksamhetschef Förskola till Jönköpings kommun

Arbetsbeskrivning

Om oss

Jönköpings kommun är en tillväxtkommun och landets åttonde största arbetsmarknadsregion, med över 140 000 invånare. Vårt arbete utgår ifrån målbilden av Jönköping 2030 som en attraktiv och öppen kommun att besöka, leva, verka och bo i – en plats där människor trivs, vill flytta till och stanna kvar. Här finns dessutom ett av Nordens ledande transport- och logistikcentrum, en internationell högskola och ett starkt föreningsliv. Som verksamhetschef för förskolan kommer du att ha en ledande roll i att driva utvecklingen och att hitta nya väger för en förskola i framtiden. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, yrkeshögskola samt kulturskola. Förskolans verksamhet har ca 6 000 barn och ca 2 000 medarbetare. Allt vi gör vill vi ska präglas av vår vision: Lärglädje hela vägen!

Vårt erbjudande

Hos oss får du en arbetsvardag som präglas av våra kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande! Vi erbjuder ett spännande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att bidra till förskolans viktiga arbete med att ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Vi är väl rustade att möta morgondagens utmaningar. Vi har en ekonomi i balans, hög måluppfyllelse och hög kompetens bland våra medarbetare. Vi vill att bra ska bli bättre, och vi har höga målsättningar för framtiden.

Ditt uppdrag

I uppdraget som verksamhetschef Förskola kommer du att ha det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret för kommunens förskolor. Du kommer arbeta med operativa och strategiska frågor i samverkan med dina medarbetare och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget innebär att inom ramen för tilldelade resurser styra, leda och utveckla verksamheten med tydligt fokus på måluppfyllelse och framtidsfrågor. Till din hjälp finns verksamhetsledningsgruppen som du leder. Du är ansvarig chef för biträdande verksamhetschef, ledningssamordnare, 29 rektorer och två chefer för pedagogisk omsorg. Du är direkt underställd utbildningsdirektören och ingår i förvaltningens centrala ledningsgrupp, där du bidrar och tar ansvar för utbildningsförvaltningens framtid.
Som verksamhetschef Förskola ansvarar du också för att verksamheten systematiskt ökar kvalitén. Du kommer även att svara för ärendeberedning avseende det egna ledningsområdet och samverkar med våra fackliga organisationer. Uppdraget förutsätter att du är väl förtrogen med innebörden i styrdokumenten för verksamheten såväl kommunala, statliga och övrig lagstiftning.

Din profil

Vi söker efter dig med ett engagerat och modigt ledarskap som genom ett coachande arbetssätt skapar delaktighet och förståelse för förskolans, utbildningsförvaltningens och Jönköpings kommuns uppdrag. Du är en tydlig ledare som leder din verksamhet mot uppsatta mål och har ett förhållningssätt där du utmanar rektorer att våga tänka nytt för att systematiskt utveckla verksamheten. Vidare förutsätter vi att du kommer vara synlig i vår verksamhet och kommunicera med din omgivning på ett naturligt, lyhört och pedagogiskt sätt.

Vi vänder oss till dig med flerårig chefs- och ledarerfarenhet och som framgångsrikt har varit chef över andra chefer. För att ha en förståelse för grunduppdraget vill vi att du tidigare arbetat som rektor inom förskolan och genomgått rektorsprogrammet. Du har en pedagogisk högskoleutbildning och god kännedom om verksamhetsområdets lagar och styrdokument.

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan.

Mer information

För mer information ring Helene Larsson (helene.larsson@asb-executive.se), 070-2655682.
Ansök senast den 2020-09-30.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Högsberg
0706-181158
Jan Schröder
0706-181161
Conny Besterman
0706-181162
Rikard Arenius
0706-181160
Mikael Jacobsson
0725-13 06 90
Emelie Törnvall
013-244980
Emelie Törnvall
070-618 11 58
Lena Eklöf
013-244980

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arenius Schröder & Besterman AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 september 2020
  • Ansök senast: 30 september 2020

Besöksadress

Kungsgatan 41 58218 Linköping
None

Postadress

Kungsgatan 41
Linköping, 58218

Liknande jobb


Områdeschef för förskola och grundskola

Områdeschef för förskola och grundskola

27 oktober 2020

14 oktober 2020

Vill du leda vår Förskoleavdelning?

Vill du leda vår Förskoleavdelning?

4 september 2020