Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som brinner för tillitsbaserat ledarskap och välfärdsfrågor - i synnerhet funktionsnedsattas möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd.

Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och vård- och omsorgsboenden. Verksamhetsområde funktionsnedsättning ansvarar för insatser till personer som behöver stöd främst enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i vissa fall även enligt socialtjänstlagen (SoL). Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp utifrån brukarnas individuella behov för att ge möjlighet att leva ett självständigt liv.

Inom verksamhetsområdet ingår bl. a gruppboenden, serviceboenden, personlig assistans och korttidsverksamhetsverksamhet enligt LSS samt daglig verksamhet både enligt LSS och SoL. Både myndighetsutövning och utförande av insatser ligger i uppdraget.

ARBETSUPPGIFTER
Sektor välfärd arbetar med en tydlig inriktning med hemmaplanslösningar och ett tydligt brukarperspektiv. Vårt arbetssätt grundar sig i ett tillitsbaserat och kreativt arbetssätt utifrån varje klients/brukares unika behov och möjligheter. Ditt uppdrag innefattar att tillsammans med dina tre verksamhetschefskollegor och sektorchef bygga och vidareutveckla en god samverkan och ett gemensamt arbetssätt med god måluppfyllelse.

I rollen som verksamhetschef för funktionsnedsättning har du ett helhetsansvar för verksamheten, vilket innebär ett ansvar för budget, kvalité och personal. Du ska strategiskt planera och leda verksamheten och som verksamhetschef har du ansvar för att all verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler, samt kommunens mål och styrdokument med brukaren tydligt i fokus. I dagsläget kommer du som verksamhetschef att leda och stötta nio enhetschefer i det dagliga arbetet.

Du kommer att ingå i sektor välfärds strategiska ledningsgrupp, där du bidrar till utveckling i sektor välfärd och till kommunen som helhet. Du deltar också i externa nätverk som exempelvis inom Boråsregionen och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är en motiverande ledare som styr genom tydlighet och engagemang, där du kommunicerar dina förväntningar till din personal och förser dem med de befogenheter som krävs för uppdraget. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet inom din verksamhet på ett effektivt sätt, och följer upp resultat utefter mål och kvalitet.

Som verksamhetschef behöver du ha ett problemlösande och kreativt förhållningssätt till ditt arbete och till olika situationer som uppstår. Du är inte den som ger upp, utan förblir motiverad även vid tillfälliga nedgångar och fortsätter tills du når resultat. Du är vidare drivande och självgående, där du tar det ansvar din befattning kräver för att nå mål och resultat.

Din förmåga att skapa goda relationer ger ett gott professionellt samarbetsklimat. Du kan se relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och det professionella i ditt arbete. Som person är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har en hög grad av integritet och en god empatisk förmåga.

Vidare ser vi att du är en person som arbetar utifrån en hög kvalitetsmedvetenhet, med ett gott omdöme för strategiska frågor och med långsiktigt helhetsperspektiv för sektorns bästa. Tvärprofessionellt samarbete ser vi som avgörande för att lyckas i vårt uppdrag att ge varje individ rätt stöd, och du som verksamhetschef för Funktionsnedsättning kommer vara en viktig spelare i laget för att vi ska nå våra mål med god kvalitet.

Du har en för uppdraget relevant akademisk examen, gärna med inriktning/påbyggnad av ledarskap där vi är särskilt intresserade av tillitsbaserat arbetssätt. Uppdraget kräver att du har en flerårig erfarenhet som chef, gärna från politiskt styrda organisationer. Har du tidigare lett andra chefer är det meriterande. Din tidigare erfarenhet har gett dig goda kunskaper i ekonomi och personal- och ledarskapsfrågor. Vidare ser vi gärna att du har kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöarbete från din utbildning eller arbetslivserfarenhet.

ÖVRIGT
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf. Sektorchef Maria Jonsson
0321-595182
Systemförvaltare Catarina Paulsson
0321-595013

Sammanfattning

Besöksadress

Höjdgatan Ulricehamn
None

Postadress

Höjdgatan
Ulricehamn, 52386

Liknande jobb


Sommarvikariat enhetschef omsorgsavdelningen

Sommarvikariat enhetschef omsorgsavdelningen

18 januari 2022

Är du vår nya enhetschef inom äldreomsorgen?

Är du vår nya enhetschef inom äldreomsorgen?

17 januari 2022

Enhetschef äldreomsorg särskilt boende

Enhetschef äldreomsorg särskilt boende

17 januari 2022

Enhetschef, vård- och omsorgsboende

Enhetschef, vård- och omsorgsboende

12 januari 2022