Verksamhetschef, hälso- och sjukvård, Hemsjukvården

Arbetsbeskrivning

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden är vi en kraftigt växande kommun i Göteborgsregionen. Här finns över 41 000 invånare, två fästningar, handelsstaden Kungälv och seglingsmetropolen Marstrand, allt detta en kvart från centrala Göteborg.
Kungälvs kommun är en värderingsstyrd organisation med medborgarfokus, helhetssyn och lärande som våra kärnvärden.

ARBETSUPPGIFTER
Sektor Vård- och Äldreomsorg innehåller verksamheterna hemtjänst, vård- och omsorgsboende, myndighetsdel för SOL-beslut samt hemsjukvård.
I hemsjukvård ingår sjuksköterskeenhet, rehabiliteringsenhet, kom-hem-team samt en somatisk enhet för korttidsvård.
Du har tre enhetschefer och en arbetsledare till stöd.
Du ingår i sektorns ledningsgrupp.
Sedan 2009 är hemtjänsten konkurrensutsatt avseende både omsorgs- och serviceinsatser enligt lagen om valfrihet.
Inom vår verksamhet sker ständiga förändringar och det är därför viktigt att du känner dig bekväm i förändringsprocesser och har förmåga att implementera nya arbetsformer över tid.

Du har som verksamhetschef det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvård inom socialtjänsten.
Du ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetsystem för att fortlöpande utveckla, följa upp, styra och dokumentera kvalitén i verksamheten.
Samverkan både internt och externt med primärvård och slutenvård är en viktig del i arbetsuppgifterna.


KVALIFIKATIONER
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har en helhetssyn, är tydlig som ledare och har en förmåga att kunna skapa teamkänsla samt visa stort förtroende för dina medarbetare.
Du ska ha mod att sätta gränser, fatta beslut och vara trygg i dessa.
Det är viktigt att du är en relationsbyggare då mycket samverkan sker internt och externt.
För att arbeta som verksamhetschef behöver du ha en sjukvårdsbakgrund, vara analytisk och strukturerad samt ha kunskaper inom ekonomiområdet.
Du skall ha högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt ha tidigare erfarenhet av arbete i ledande befattning.
Du skall förstå innebörden av att arbeta i en politisk styrd organisation.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Denny Kraft
0706-05 66 42
Ann-Cathrin Ahlgren
031-725 28 02, 0736-60 17 15
Annika Backelin
0303-23 98 21
Eva Gillén Axelsson
0303-23 98 32
Angelica Karlsson
0303-23 95 49 tom 14/7 därefter 0303-23 80 00
Carina Winkler
0303-23 91 09
Elisabeth Sjöberg
0303-23 91 37 t o m 12/7
Verksamhetsutvecklare Lars-Olof Lindblad
0303-23 92 79
Vision Angelica Karlsson
0303-23 95 49
Sektorchef Denny Kraft
0706-05 66 42

Sammanfattning

Besöksadress

Stadshuset KUNGÄLV
None

Postadress

Kungälv
Kungälv, 44281

Liknande jobb


27 juni 2020

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

26 juni 2020

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

26 juni 2020