Verksamhetschef och kurator till barn- och ungdomshabilitering

Verksamhetschef och kurator till barn- och ungdomshabilitering

Arbetsbeskrivning

Vi är Bräcke diakoni.

En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi har en bred verksamhet inom bland annat hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. Vi har över 1100 medarbetare och fortsätter att växa. Inom vår organisation går utvecklingen snabbt, medarbetarna är engagerade och möjligheterna är många. Är du redo för en ny arbetsplats?

Östergårdens barn- och ungdomshabilitering har till uppdrag är att erbjuda ett allsidigt stöd till de tolv barn och ungdomar som bor på Östergårdens särskilda boende (BmSS) och deras familjer. Vi finns där barnen bor, vilket ger oss en unik möjlighet till tät kontakt och kontinuitet. Vi har ett nära samarbete med personer som möter barnen och ungdomarna i vardagen, såsom föräldrar, boende och skola. Tillsammans kan vi ta tillvara barnens och ungdomarnas resurser, möta deras behov och hitta strategier för att skapa en bra livskvalitet. Barnens och ungdomarnas behov avgör vilken typ av insatser som bäst främjar deras utveckling.

Nu söker vi en ny verksamhetschef och kurator.

Hos oss får du möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare och ledningsgrupp utveckla verksamheten samtidigt som du också arbetar som kurator för våra barn och ungdomar och deras nätverk. 

Din roll som chef
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och kvalitet i verksamheten. Till stöd har du en personalgrupp bestående av ett tvärprofessionellt team med psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska och läkare. Du har också ett nära samarbete med Östergårdens särskilda boende och korttidshem samt ingår i organisationens driftledningsgrupp för barn, unga och LSS-boende.

Verksamheten arbetar intensivt med att ta tillvara på de möjligheter som finns i det unika uppdrag som habiliteringen har. En viktig del i det handlar om att skapa strukturer och processer som möjliggör hållbara arbetssätt. Där blir du som chef en viktig motor.

För att axla rollen behöver du flera års erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar, gärna inom habilitering eller annan funktionshinderverksamhet. Du behöver uppskatta att arbeta med processutveckling, men också ha en mycket god vana vid att handleda grupper och individer samt av att bygga nätverk. Som person är du en trygg och stabil ledare som föregår med gott exempel och som har lätt för att bygga förtroende och relationer. Vi vill också att du är lyhörd, engagerad och prestigelös - och får gärna bidra med humor och glädje på jobbet.

Din roll som kurator

I rollen som kurator fungerar du som spindeln i nätet när det gäller att bygga nätverk mellan instanser såsom boende, skola och habilitering. Du har en rådgivande funktion med stor förmåga att förmedla lättillgänglig information till barnets nätverk exempelvis i samband med vuxenblivandet. Du behöver därför ha goda kunskaper om och förmåga att navigera i den lagstiftning och bland de instanser och myndigheter som har en påverkan i barnens vardag. En viktig del i din roll är också att handleda boende- och skolpersonal i svåra situationer kopplade till barnet samt stödja anhöriga och övriga nätverk i hur de kan förhålla sig till barnets situation och sin egen roll.

För att arbeta som kurator hos oss vill vi att du är legitimerad socionom och har flera års erfarenhet i yrket, gärna inom habiliteringsverksamhet eller annan funktionshinderverksamhet. Du behöver också ha god samarbetsförmåga och en trygghet i din roll som gör att du med självklarhet kan bidra till teamet utifrån din yrkeskompetens.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde efter överenskommelse under vinter/vår 2022.

Hos oss möter vi många som är extra känsliga om de drabbas av covid-19. Vi värnar om deras hälsa och vår arbetsmiljö. Bräcke diakoni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsätter därför att du är vaccinerad mot covid-19.

Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Föreståndare

21 december 2021

21 december 2021

Enhetschef till HVB Prinseryd

Enhetschef till HVB Prinseryd

20 december 2021

20 december 2021