Verksamhetschef till Klinisk fysiologi och Neurofysiologi

Verksamhetschef till Klinisk fysiologi och Neurofysiologi

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder
Vår vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården" är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten.

Vi erbjuder ett spännande och fordrande arbete i högspecialiserad miljö med stark anknytning till forskning och kompetensutveckling. Dessutom finns stor möjlighet att påverka och utveckla diagnostik och behandling av ett flertal patientflöden.

Om verksamheten
Medicinsk Enhet (ME) Klinisk fysiologi och ME Neurofysiologi är två separata medicinska enheter som ansvarar för fysiologiska och neurofysiologiska undersökningar av barn och vuxna. Vardera ME har verksamhet förlagd i både Huddinge och i Solna med tätt samarbete däremellan. Verksamheterna har separata jourlinjer och är ackrediterade var för sig. 

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för personal, lokaler och utrustning som krävs för de tre uppdragen och du har ett resultatansvar för verksamheten, det vill säga att du ansvar för såväl intäkter som kostnader. Tjänsten innefattar teamarbete i lednings - och nätverksgrupper. Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet och med god hygienisk standard.

Vidare tillgodoser du patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget. Du ansvarar för att den löpande  verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet samt att arbetsmiljön håller en hög nivå, i linje med krav och förväntningar på Karolinska Universitetssjukhuset. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella verksamhetsrisker.

Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget. Du ansvarar för att upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt goda relationer till arbetstagarorganisationerna. Du rapporterar till funktionschef för funktion Bild och Funktion samt är verksamheternas och Karolinskas representant såväl internt som extern.

Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn. 
Vi söker
Vi söker dig som är en driven och mogen ledare med hög ambition samt lyhördhet för patienternas, medarbetarnas och verksamhetens behov och krav. Du skapar en inspirerande och förtroendeingivande miljö för dina medarbetare genom att ge förutsättningar för professionell utveckling som anstår ett universitetssjukhus. Du tillvaratar och skapar engagemang och ansvarar för verksamhetens resultat och utveckling inom akademisk specialistsjukvård.

Vi söker en ledare som har god dokumenterad erfarenhet av ledarskap, skicklig i att leda en verksamhet i ständig utveckling och förändring samt att leda underställda chefer. Du har mycket god kunskap om ledningssystem, hur beslutsordning , patientflöden och processer inom offentlig sektor bedrivs och fungerar. Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse för att förbättra vårdprocesser tillsamman med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i möten med medarbetare och patienter.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du är en skicklig kommunikatör, förändringsledare och en naturlig auktoritet. Du ansvarar för verksamhetens resultat, varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändras.

Kvalifikationer 
Krav: Vi söker dig som har en mycket god medicinsk, akademisk och ledarkompetens.

Meriterande: Vi ser gärna att du är docent eller disputerad med god erfarenhet av forskning och utbildning samt dess krav och förutsättningar. Specialistkompetens inom relevant kunskapsområde och verksamhetens patientgrupper är mycket önskvärt.
Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Universitetssjukhuset
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 10 oktober 2020

Liknande jobb


23 oktober 2020

23 oktober 2020

23 oktober 2020

Verksamhetschef för vårdcentral och primärvårdsrehab

Verksamhetschef för vårdcentral och primärvårdsrehab

22 oktober 2020