Verksamhetschef till LSS-boende

Arbetsbeskrivning

PROPRIUM driver hem för vård, omsorg och integration (HVB) enligt SOL, behandlingsinriktade insatser enligt LVU samt olika former av stödboende som t.ex. LSS.
PROPRIUM AB bildades 2010 och startade samma år ett HVB för ensamkommande barn och ungdomar i centrala Malmö. Vi har sedan dess etablerat ett flertal boenden med goda resultat och planerar nu för fler HVB-verksamheter och att etablera en behövlig och gedigen familjehemsverksamhet under innevarande år.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra verksamheter med fokus på grundläggande behov som att kunna känna sig hemma, kunna få bra råd stöd i vardagen, kunna känna sig trygg med såväl andra boende som personal och givetvis omgivningen i övrigt.
Vi anser också att integration/återanpassning alltid skall bygga på en självklar och meningsfull tillvaro med tydliga rättigheter men också skyldigheter. I vårt boendestöd prioriterar vi individuellt stöd och personlig omsorg. Vid våra boenden skall det alltid finnas personal med adekvat kompetens tillgänglig, oavsett tid på dygnet.


Propriums nyckelmedarbetare är verksamhetschefen som leder medarbetarna i arbetet med att ge kunden bästa möjliga service och uppfylla de krav som finns på vår verksamhet. Det innebär i många fall att driva ett förändringsarbete kring Kultur, attityder och förhållningsätt, så man säkerställer att företagets kunder alltid är i fokus. I tjänsten ingår resultatansvar för både personal, ekonomi och kvalitet.

Vi söker just nu verksamhetschef med 100% tjänstgöring.

Affärsområdet funktionsnedsättning består av grupp- och serviceboende, korttidsboende, daglig verksamhet, skola, coachning samt ledsagning. Affärsområdet, som växer kraftigt, leds av affärsområdeschefen och regionchefer. Vårt mål är att alla kunder hos oss känner trygghet och ges förutsättningar för ett självständigt liv. Vi ger individuellt anpassat stöd och hjälper till i deras vardag genom att skapa struktur, rutiner och planering, meningsfulla aktiviteter och möjligheter till utveckling.

Utbildning/erfarenhet:

Relevant högskoleutbildning ex socionomprogrammet eller liknande motsvarande 180 hp

Minst 3 års erfarenhet från arbete inom funktionsnedsättning

Erfarenhet från arbetsledande position, krav på mins 2 års chefserfarenhet.

Dessa punkter måste uppfyllas för att kunna bli aktuell för denna tjänst, i riktlinje med Inspektionen för Vård och Omsorgs krav för godkännande av verksamhetschef för LSS-boende, samt avtal.

Arbetsuppgifter:

Upprätta affärsplan och budget för hela enheten enligt fastställd rutin.

Förmåga att arbeta affärsmässigt för att säkerhets ställa att verksamheten håller en hög kvalité med nöjda kunder, beställare och medarbetare.

Aktivt arbeta för att verksamheten genomsyras av ett kundfokus som präglas av ett utifrån-och in perspektiv.

Självständigt delegera ansvar och befogenheter till samtliga medarbetare samt ge de kundnära medarbetarna rätt förutsättningar att fullfölja verksamhetsplaner, genomförande planer och samtliga rutiner.

Personliga egenskaper:

Ett genuint kundfokus - sätter kunden främst

Förmåga att följa instruktioner och se möjligheter inom ramarna

Integritet och styrka som ledare

Förmåga att skapa resultat (nöjda kunder, ekonomi och kvalitet)

Förmåga att skapa tillväxt

Kunna introducera och entusiasmera medarbetare

Vi erbjuder Dig:

Ett roligt och stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Proprium tillämpar individuell lönesättning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Platschef Aziz Hotak
0735266472
Verksamhetschef Alex Roslund
0760-124242
IT-ansvarig Peter Johansson
0761-985858
Föreståndare Erika Noaksson
0723276088

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Proprium Vård AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Publicerat: 12 augusti 2016

Besöksadress

HVB Hemmet Sofielund, Mäster Nilsgatan 14
None

Postadress

HVB Hemmet Sofielund, Mäster Nilsgatan 14
MALMÖ, 21126

Liknande jobb


23 oktober 2020

23 oktober 2020

Verksamhetschef för vårdcentral och primärvårdsrehab

Verksamhetschef för vårdcentral och primärvårdsrehab

22 oktober 2020