Verksamhetschef till Plastikkirurgiska kliniken i Malmö

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Plastikkirurgiska kliniken verkar inom området rekonstruktiv plastikkirurgi som är en regionspecialitet och ett av Skånes universitetssjukhus profilområden. Medfödda missbildningar, deformiteter till följd av skador och sjukdomar samt hud- och mjukdelstumörer är viktiga arbetsfält. Forsknings- och utvecklingsarbete är högt prioriterat. Vissa verksamhetsgrenar rekryterar patienter från hela landet och även internationella patienter förekommer. Kliniken är lokaliserad till Malmö men arbetar interdisciplinärt även i Lund.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en verksamhetschef som kan driva utvecklingen inom kliniken framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för budget, att leda personalen, att driva verksamhetsutveckling och att skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning. Du leder klinikens ledningsgrupp, ingår i divisionsledningsgruppen och rapporterar direkt till divisionschefen. Tjänstgöring i både Malmö och Lund förekommer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning för tjänsten verksamhetschef. Du har omfattande kunskap och bred erfarenhet av klinisk verksamhet, forskning och utveckling.
Du är en tydlig och kommunikativ ledare med god helhetssyn som har förmågan att skapa goda relationer såväl inom som utom verksamheten. Du har ett starkt intresse för klinisk verksamhet, forskning, sjukvårdsutveckling och undervisning.
Du har förmågan att översätta de strategiska målsättningarna till operativ ledning för ett optimalt nyttjande av klinikens resurser och tar initiativ till förändringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Delaktighet för samtliga personalgrupper ser du som en förutsättning för framgångsrika resultat.

Sammanfattning

Liknande jobb


27 juni 2020

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

26 juni 2020

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

Områdeschef till område hjärtmedicin i Lund/Malmö

26 juni 2020