Verksamhetsutvecklare, digitalisering

Verksamhetsutvecklare, digitalisering

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla förvaltningen i rollen som verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering.

Vi erbjuder ett kvalificerat och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter där du blir en del i en större helhet, där vårt uppdrag är att bygga och utveckla det gotländska samhället.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget handlar initialt om att leda projektet Digital dialog. Ett tvåårigt projekt som startar i maj 2021 med syfte att utveckla digitala tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen för att underlätta medborgarnas dialog med Region Gotland.

Projektet omfattar tre förvaltningar ( samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen) och syftar till att utveckla digitala tjänster kopplat till samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är indelat i tre delar:
1. Utveckla mina sidor för tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen
2. Digital guide på hemsidan
3. Digital synpunktshantering, hur och i vilka frågor finns möjlighet till kundpåverkan

Projektet har stort användarfokus och projektledaren kommer att ha stor möjlighet att påverka hur projektet ska organiseras och planeras. När projektledaren börjar sin anställning har projektets grundstruktur satts och överlämning kommer att ske. Projektet är ett EU-projekt och ska drivas i enlighet med regionens projektmodell, vilket även inkluderar kommunikationsplan och riskanalys.

För att projektet ska bli framgångsrikt krävs ett visst grundarbete som handlar om digitaliserad ärendehanteringen och tillgängliggörande av information. Projektbudgeten är 8,5 miljoner, vilket främst är tänkt för löner till de som deltar i projektet.

Verksamhetutvecklare teknikförvaltningen
Utöver rollen som projektledare i projektet Digital dialog handlar denna tjänst om verksamhetsutveckling i stort inom teknikförvaltningen. Detta innebär:
• Strategiskt och operativt stöd i verksamhetsutveckling kopplat till digitaliseringsfrågor och digitala arbetssätt och samarbete med verksamheten kring digitala arbetssätt.
• Identifiera behov i verksamheten och hitta lösningar som inte verksamheten själva kan identifiera.
• Utveckla verksamhetens digitala tjänster för att bidra till att hitta bästa lösningen för kunden.
• Särskilt utvecklingsarbete gentemot kundtjänsten genom att stödja och leda den att hitta digitala tjänster för kunder och medborgare.
• Stöd till verksamheten i informationssäkerhetsarbete och objektsförvaltning (informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys, e-arkiv).
• Stöd till avdelningar i deras arbete med i system- och objektsförvaltning.
• Operativt stöd kring rutin- och processutveckling, samt se förbättringsmöjligheter i rutiner och processer.
• Stöd i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av digitala satsningar.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har en akademisk utbildning och helst inom digitalisering, kvalitet eller samhällsbyggnad.
Du har flera års erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling och digitalisering. Du har erfarenhet av att arbeta användarfokuserat. Arbete i EU-projekt och tillhörande dokumentation samt insikt om samhällsbyggnadsprocessen är meriterande.

Som person är du driven, strukturerad och engagerad. Din förmåga att analysera och planera kompletterar din förmåga att verkligen få saker gjorda. Du känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Kontaktpersoner på detta företaget

tf. Avdelningschef Björn Sandqvist
0498 - 26 92 15
Teknisk direktör Patric Ramberg
0498-26 93 61
Biträdane förvaltningschef Lena Köhn
0498-26 92 71
Avdelningschef VA Jonas Aaw
070-44 77 152
Avdelningschef Gata/park avdelningen Åsa Abel
0498-26 94 81
Enhetschef mark och stadsmiljö Bo Hultemar
0498-269302
Trafikplanerare Lennart Klintbom
0498-269493
Förvaltningschef Patric Ramberg
0498-26 93 61
Avdelningschef Torbjörn Ihse
0498-269218
Enhetschef, Fastighetsservice Michael Modin
0498-269327 under v 28.

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


27 april 2021

Executive Director Engineering Service

27 april 2021

Projektledare inom IT-forensik, NFC Linköping

Projektledare inom IT-forensik, NFC Linköping

27 april 2021

Projektledare IT

Projektledare IT

27 april 2021