Verksamhetsutvecklare till Kansli- och informationsförvaltningsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Är du en strategisk och driven person som vill vara med på en utvecklingsresa gällande digitalisering i en kommun som ligger i framkant? Ta då chansen nu och sök tjänsten som verksamhetsutvecklare till Kansli- informationsförvaltningsavdelningen där även ett uppdrag som informationssäkerhetssamordnare ingår. 

Om tjänsten
Örebro kommun är i ett pågående digitaliseringsarbete och vi är just nu inne i ett arbete med att skapa fungerande processer för en god informationsförvaltning, från informationens tillkomst till dess bevarande, som uppfyller de krav man idag kan ställa på en modern kommun. Vi jobbar också med att utveckla vår informationsförsörjning till att bli en mer datadriven organisation. 
 
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till enheten för Dokumentstyrning och registratur. Enheten har som syfte att säkerställa en rättssäker hantering av kommunens information, vilket är centralt för att upprätthålla medborgarnas förtroende för kommunen. Du kommer att jobba strategiskt och kommunövergripande med att skapa förutsättningar för Örebro kommuns fortsatta digitaliseringsresa.  
 
I ditt uppdrag ingår också att vara informationssäkerhetssamordnare för Kommunstyrelseförvaltningen där du ger stöd till förvaltningen och samordnar förvaltningens arbete med informationssäkerhet. Du ger även stöd i frågor kring informationssäkerhet, informationsklassning och riskanalyser. Som informationssäkerhetssamordnare ingår du i ett internt nätverk med kommunens övriga informationssäkerhetssamordnare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

• utveckla interna processer rörande informationshantering 
• omvärldsbevaka  
• genomföra informationsklassningar och riskanalyser 
• hålla utbildningar och workshops  
• utveckla enhetens stöd samt interna processer rörande informationshantering   
• ta fram styrdokument och beslutsunderlag 
• vara sakkunnig i informationsförvaltningsfrågor 
• delta i och driva utvecklingsprojekt   
• samverka internt och externt 

Kompetenskrav

• examen från universitet/högskola om minst 180 hp såsom statsvetenskap, juridik, systemvetenskap, arkivvetenskap eller en annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för området
• erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete

Till rollen som verksamhetsutvecklare söker vi dig som har förmågan att se helheten och det kommungemensamma perspektivet på ett strategiskt sätt! För att kunna driva verksamheten framåt och förbereda den på kommande utmaningar besitter du en god förmåga att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad om kunskapsläget inom ditt område. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som motiveras av att sätta upp och arbeta mot mål och resultat, samt agerar utifrån dessa i din planering och dina prioriteringar. Ansvaret som ingår i rollen ställer krav på att du kan ta egna initiativ och är trygg med att fatta egna beslut inom ramen för ditt mandat. Vidare söker vi dig som säkerställer att dina åtaganden och uppgifter utförs inom givna tidsramar. För att bli ett bra tillskott i arbetsgruppen är det viktigt att du har en utvecklad förståelse för hur du själv fungerar och självklart för oss är också att du är en bra kollega genom att du har ett smidigt och lyhört bemötande mot andra. Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och övrig personal.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av att hålla i workshops eller presentationer
• erfarenhet av att arbeta med utveckling av digitala processer i verksamhet
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning 
• kunskaper om lagar och förordningar som styr informationsfövaltningen inom offentlig förvaltning

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Arbetstid: flextid med möjlighet att arbeta på distans

Om arbetsplatsen
Enheten för dokumentstyrning och registratur ingår i Kansli- och informationsförvaltningsavdelningen. Utöver vår enhet ingår även enheterna Informationsförvaltning och arkiv, Nämndstöd, Överförmyndarkansli, Juridik samt Kontorsservice. Hela avdelningen ansvarar för att säkra ett väl fungerande stöd för förtroendevalda och medarbetare, att leverera kvalitativa och rättssäkra underlag inför beslut, en korrekt ärende- och dokumenthantering i kommunen samt att ge förutsättningar för kommunens informationsförvaltning och för ett långsiktigt bevarande av kommunens information.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun här: orebro.se/jobb

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 13 december.

Välkommen med din ansökan!


Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 november 2022
  • Ansök senast: 13 december 2022

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


7 februari 2023

Migrationshandläggare till Boden

Migrationshandläggare till Boden

7 februari 2023