Verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare till RCC Uppsala Örebro

Verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare till RCC Uppsala Örebro

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsområde Regional cancercentrum

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Regionalt cancercentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även på nationell nivå i nära samarbete med de fem övriga RCC-kontoren i Sverige.

RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med uppföljningsdata från ett flertal olika vårdregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi stödjer cancervården i dess arbete med allt från prevention av cancer till modern vård och behandling inklusive rehabilitering och vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för RCC. Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

RCC ligger i Uppsala, inom området Uppsala Science park och har ett fyrtiotal anställda.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats där samarbete och gemenskap är kännetecknande. Känslan av att jobbet är meningsfullt binder oss samman. Vill du ha ett utvecklande arbete och samtidigt göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.

Ditt uppdrag
I din roll som verksamhetsutvecklare kommer du att delta i det fortsatta arbetet med Cancerstrategin. I arbetet ingår att ge stöd till ett flertal arbetsgrupper med representanter från cancervården i de sju regionerna, att bidra med kunskapsstöd till arbetet med vårdprocesser, att via våra kvalitetsregister skapa rapporter för utvärdering av kunskapsstyrningens förbättringsarbete. Andra områden som kan bli aktuella är utveckling och implementeringsstöd till diagnosövergripande aktiviteter som screening och tidig upptäckt av cancer, cancerprevention, patienter och närståendes medverkan i vården, cancerrehabilitering och palliativ vård. I uppdraget kan även ingå att ta fram rapporter och underlag till RCC:s ledningsgrupp. Det kan även bli aktuellt att representera RCC i olika nationella arbetsgrupper och nätverk.

Dina kvalifikationer
Du är läkare med erfarenhet från kliniskt arbete inom cancersjukvård alternativt cancerdiagnostik. Forskningserfarenhet är meriterande. Erfarenheter av vårdprocessarbete och deltagande i RCC:s förändringsarbete är också värdefullt. Du har en god och dokumenterad datorvana med erfarenhet av arbete med IT-baserade vårdsystem och gärna även vårdregister.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet innehåller omfattande samarbete med övriga medarbetargrupper på RCC liksom många externa kontakter med företrädare för cancervården, därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt. God förmåga att utrycka sig i skrift och tal är en förutsättning.

Vi erbjuder
Heltidstjänst med tillsvidare anställning inom Region Uppsala som verksamhetsutvecklare.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 073-0930798
Funktionschef: Mats Lambe, 018-151922

Fackliga ombud:
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
Vision: Magdalena Eriksson, 018-15 19 35

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 augusti 2020
  • Ansök senast: 6 september 2020

Besöksadress

Primärvårdens ledningskontor Dragarbrunnsgatan 78
None

Postadress

Primärvården
Uppsala, 75185

Liknande jobb


27 januari 2021