Verkslantmätare juridik

Arbetsbeskrivning

Den centrala funktionen Juridik och planprövning arbetar med spännande uppdrag som har stor betydelse för infrastrukturen i samhället. Juridikavdelningen är Trafikverkets egen advokatbyrå och deltar i rättegångar och förhandlingar. Planprövningsavdelningen fungerar som Sveriges byggnadsnämnd för väg- och järnvägsprojekt.
Arbetsuppgifter
Som verkslantmätare är du ett stöd till samtliga verksamheter i Trafikverket inom det fastighets- och ersättningsrättliga området, inom väg och banlagstiftningen samt miljörätten. Du företräder Trafikverket i mark- och miljödomstol, i vissa mål tillsammans med civilrättsjurist, och är verkets spetskompetens inom området. Du kommer även att arbeta nära markförhandlarna.

Du ansvarar självständigt för utredningar avseende markåtkomst och ersättningsfrågor vid rättegångar. Vid behov ensam eller tillsammans med handläggare förhandla med fastighetsägare/ombud vid speciellt svåra och komplicerade intrång. Du bevakar rättsutvecklingen inom nämnda rättsområden samt redovisar nyheter för berörda chefer och medarbetare inom Trafikverket. Vidare medverkar du vid intern utbildning och verksamhetsutveckling inom nämnda rättsområden.

Du kommer också att handlägga ärenden och remisser samt medverka i utredningar och projekt.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Kvalifikationer
Du har civilingenjörsexamen 270 hp med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnad.

Utöver examen krävs 5-10 års erfarenhet av arbete med markåtkomst- och ersättningsfrågor hos infrastrukturbyggare, eller motsvarande erfarenheter som värderingskonsult eller förrättningslantmätare. Det är särskilt meriterande om du har processvana.

Tjänsten ställer höga krav på dina personliga egenskaper. Du ska ha god empatisk förmåga, taktkänsla samt förmåga att påverka vid t.ex. förhandlingar i frågor som kan röra stora värden, liksom förmåga att kunna kommunicera med och påverka enskilda individer och/eller grupper, i såväl tal som skrift.

Du är analytisk och har en god förmåga till problemlösning vilket innebär att utifrån gällande författningar och rättspraxis, utreda och utveckla olika handlingsalternativ. Vidare krävs en förmåga till nytänkande.

Tjänsten är stationerad i Borlänge, men en del tjänsteresor förekommer.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Sammanfattning

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


Försöksassistent

Försöksassistent

4 maj 2020

Handläggare av EU-stöd

11 november 2010

Stödsamordnare för jordbrukarstöd.

18 oktober 2010

Handläggare av jordbrukarstöd

15 oktober 2010