Verktygsspecialist/processutvecklare, Stockholm

Verktygsspecialist/processutvecklare, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm, hemarbete enligt myndigheternas rekommendation
- Uppdragslängd: Ca. 1 år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: ca. 50%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget ingår i ett större initiativ som syftar till att uppnå målsatt processmognad på prioriterade kärnprocesser genom att utveckla organisations förmåga att bedriva verksamhetsutveckling med processer. Detta innebär att stärka Kundens förmåga att själva utveckla sin verksamhet agilt genom processer vilket bl a omfattar att utveckla strukturer, modeller & verktyg samt bidra till kompetensutveckling avseende processutveckling. Då kundens utvecklingsarbete ska ske utifrån agila principer är det viktigt att processutvecklingsverktyg stöder interaktivitet mellan utvecklare och användare.

Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning:
Anskaffa och införa en teknisk plattform för publicering av modeller i Sparx EA som en lokalt installerad komponent
Införa versionshantering av processbeskrivningar bla innefattande ett behörighetssystem avseende processbeskrivningar och andra modeller
Analysera och dra slutsatser om förbättringar kopplade till behov
Skapa förutsättningar för att identifiera och beskriva automatiseringspotential i processerna
Säkerställa att organisationer kan uppnå ovanstående genom att utveckla strukturer, modeller och verktyg avseende processutveckling ( t ex förmågeutveckling, metamodeller, publicering och interaktion med användare & förvaltning av processer)
Skapa förutsättningar för publicering av verksamhetsarkitekturmodeller, exempelvis mål-, förmåge-, process-, intressent- och begreppsmodeller enligt Astrakan samt att användare kan kommunicera interaktivt kring dessa modeller
Bidra till kompetensutveckling avseende verktyget (coacha/svara på frågor/utbilda)
Samverka med interna resurser samt andra processkonsulter inom initiativet

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av:
Sparx EA
Prolaborate
MDG-teknologier i Sparx EA
Archimate
att utveckla/anpassa verktyg som stödjer processutveckling
verksamhetsarkitektur
processutveckling
förvaltning av processer
publicering och interaktion med användare
verksamhetsarkitekturmodeller vilka åtminstone omfattar mål-, förmåge-, process-, intressent- , regel- och begreppsmodeller
verksamhetsutveckling enligt Astrakan

Konsulten ska ha kompetens inom följande områden:
Prolaborate
Kunskap om hur man redigerar MDG:er
Webb EA
Archimate
Kunna hantera Sparx EA samt förstå hur Sparx EA är uppsatt (metamodell, behörigheter etc) för att inse hur Prolaborate ska konfigureras
Verksamhetsarkitektur
Astrakanmodellen

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Konsulten bör ha erfarenhet av offentlig förvaltning.
- Konsulten bör ha erfarenhet av agilt utvecklingsarbete
- Konsulten bör ha kompetens om agilt utvecklingsarbete


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 januari 2021
  • Ansök senast: 27 januari 2021

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


1 mars 2021

1 mars 2021

Junior UX-researcher, Stockholm

Junior UX-researcher, Stockholm

1 mars 2021