Veterinär utbildningstjänst & sederingsansvar, Bilddiagnostiska kliniken

Arbetsbeskrivning

Universitetsdjursjukhuset
Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett av landets största djursjukhus. Vi utgör SLU´s kliniska resurs för forskning och undervisning inom djursjukvården med undervisning på både veterinär- och djursjukskötarprogrammet. Vi är cirka 200 anställda som bedriver kvalificerad djursjukvård på katter, hundar, mindre sällskapsdjur och hästar. Vi har även en ambulerande verksamhet för lantbrukets djur.

Bilddiagnostiska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset är en av de största inom Veterinärmedicinsk bilddiagnostik i Europa och en godkänd utbildningsplats för europeisk specialistexamen inom ämnet (Dip ECVDI). År 2014 flyttade vi till ett nytt djursjukhus med moderna lokaler. Kliniken utför de bilddiagnostiska undersökningarna för små och stordjurskliniken på djursjukhuset, tar emot externa patienter från olika  veterinärkliniker i landet och gör bildavläsningar skickade från kliniker både i Sverige och Norden.

Kliniken är välutrustad med modern röntgen för smådjur och stordjur, genomlysning smådjur, ultraljud smådjur och stordjur, 64 skikt DT för smådjur och stordjur, 1,5 T MR för smådjur, 0,27 T MR system för stående häst, scintigrafi för smådjur och stordjur inklusive ett eget Hotlab. 

Kliniken besitter många internationella kontakter och vi har ofta utländska veterinärer som besöker eller arbetar hos oss.

Våra sköterskor/röntgentekniker är specialiserade och jobbar enbart med bilddiagnostik. För tillfället är vi 11 radiologer (varav fyra är Dip ECVDI, fem Steg II specialistkompetens bilddiagnostik hos hund och katt och två kandidater i brittiska certifikatutbildningen för bilddiagnostik) och 8 röntgentekniker.

Arbetsuppgifter:
Utbildningstjänsten är en korttidstjänst. Just denna tjänst är inte en klassisk internshiptjänst utan är specialdesignad där den sökande förutom att jobba som radiolog även kommer att vara sederingsansvarig för klinikens ultraljudspatienter. Andelen sederingsansvar kommer ligga kring 10-20% av den totala tjänsten. Målet med tjänsten är att utbildningsveterinären, genom att ingå i en grupp kollegor som har nationell eller internationell specialistkompetens inom bilddiagnostik, ska ges möjlighet till en fördjupad klinisk erfarenhet inom ämnet, att få stöd och instruktioner i tolkningen av bilddiagnostiska undersökningar. De huvudsakliga arbetsmomenten kommer främst vara inom röntgen och ultraljud smådjur med tillfälle att lära om avancerade tekniker som DT, MR och scintigrafi genom auskultation, deltagandet på ronder och journal club där denna typ av fall diskuteras och presenteras. Utbildningstjänsten kan också vara ett första steg mot ett långsiktigt intresse som kan bana väg för akademisk forskar och klinisk karriär inom veterinär bilddiagnostik. Den sökande förväntas ta aktiv del i handledning och undervisning av blivande djursjukskötare och veterinärer samt vid behov delta och hjälpa till i forskningsprojekt och övrigt arbete vid Bilddiagnostiska kliniken.

Kvalifikationer:
Du har giltig veterinärexamen med tillåtelse att utöva yrket i Sverige. Minst 6 månaders klinisk arbetslivserfarenhet inom smådjur på djursjukhus. Minst 1 års erfarenhet med praktiska färdigheter i sedering och dess övervakning. Svenska och engelska är båda arbetsspråk, därav förväntas du kunna uttrycka dig väl i skrift och tal i dessa språk.

Eftersom UDS är ett universitetsdjursjukhus, där den kliniska djursjukvården är sammanflätad med klinisk utbildning av veterinär- och djursjukskötarstudenter och många forskningsprojekt, så är ett tydligt intresse för utbildning och forskning en stark merit.

Som person är du strukturerad och van att arbeta i en dynamisk miljö där det händer mycket. Du inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer och att bemöta djurägare, medarbetare och studenter på ett korrekt sätt.

Placering:
Uppsala 

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 10 månader, allmän visstidsanställning.

Omfattning:
100%

Arbetstider:
Vardagar mellan kl. 8-16.20

Tillträde:
Början av Juli 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-20.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 maj 2021
  • Ansök senast: 20 juni 2021

Liknande jobb


Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Dalsland

Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Dalsland

4 juni 2021

Veterinär till Distriktsveterinärerna Kungsbacka

Veterinär till Distriktsveterinärerna Kungsbacka

4 juni 2021

Ljungby smådjursklinik söker veterinär

31 maj 2021