Vi söker en Business Controller

Vi söker en Business Controller

Arbetsbeskrivning

Vad kommer du arbeta med?
Enheten Business Control & Accounting, som du kommer att ingå i, ansvarar för analys och uppföljning av Stockholm Exergis koncerns ekonomiska ställning. Enheten bidrar även till det strategiska arbetet kring verksamhetsfrågor.
Du kommer att delta i arbetet att driva och säkerställa en effektiv, kvalitetssäkrad process för rapportering, uppföljning och ekonomistyrning för din enhet. Det ingår även att identifiera, initiera och leda utvecklingsprojekt samt arbete inom ekonomi såsom analys, presentation och genomförande.
I rollen arbetar du också mot enheten Produktion genom att kvalitetssäkra och analysera utfallet samt säkerställa att affärsmässiga principer tillämpas optimalt. Arbetet sker i nära samarbete med linjen och har många kontaktytor. Du måste ha ett intresse för verksamheten i sig och sätta dig in i det som är grunden för det rapporteringen avser. Det betyder att sätta sig in i produktionsdata och finna sambanden.


Vem är du?
SJÄLVGÅENDE. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
INTEGRITET. Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
MÅL- OCH RESULTATORIENTERAD. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
EKONOMISK MEDVETENHET. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
PEDAGOGISK INSIKT. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
HELHETSSYN. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi gör en hel del saker som inte så många andra gör. Vi hittar på nya lösningar och finner nya samarbeten. Nyfikenheten är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och nå våra ambitiösa mål.
Vi är vana vid att sätta ambitiösa mål och att sätta spaden i marken. Vi är helt beroende av att alla kollegor tar egna initiativ, varje dag, för att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Hela grunden i vårt uppdrag handlar om att ta ansvar som medborgare och lämna över ett Stockholm och en planet som räcker till våra barn och barnbarn. Ansvar ska genomsyra allt vi gör. Vi som jobbar ska ha en säker arbetsmiljö, det tummar vi aldrig på. Vi håller vad vi lovar och vi agerar etiskt och affärsmässigt. Och vi visar omtanke om varandra och samhället.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huvudkontor Sundbyberg
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 april 2020
  • Ansök senast: 10 maj 2020

Postadress

Löfströms Allé 5
Sundbyberg, 17225

Liknande jobb


15 oktober 2020