Vi söker två engagerade och erfarna skolsköterskor

Vi söker två engagerade och erfarna skolsköterskor

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola.

Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av varandra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Arbetsbeskrivning
Vi utökar nu vårt elevhälsoteam genom att vi söker två engagerade skolsköterskor, totalt satsar vi på att ha 120-130% skolsköterska på skolan. Fördelningen av tiden mellan de två tjänsterna kan diskuteras och beror på önskemål från de som söker tjänsterna. Tjänsterna kan antingen vara en person på heltid och en annan på deltid alternativt två deltidstjänster. Ange gärna i din ansökan vad du är intresserad av för arbetsgrad (heltid eller deltid). Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och jobba förebyggande och hälsofrämjande för att vara med och skapa en skolkultur som främjar elevernas förutsättningar för att nå målen.

Skolans elevhälsoteam består av fyra specialpedagoger/speciallärare, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, kurator samt biträdande rektorer och rektor. I samverkan med elevhälsoteamet och tillsammans med skolläkaren ansvarar skolsköterskorna för att organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan genomförs enligt Stockholms stads riktlinjer.

Eftersom Matteusskolan tidigare enbart har haft en skolsköterska kommer ansvarsfördelningen mellan de två nya skolsköterskorna att ske i dialog med dem. Det innebär att du som sökande har en stor möjlighet att vara med och påverka hur din tjänst kommer att se ut.

I arbetsuppgifterna ingår:

- att genomföra hälsobesök, kontroller och vaccinationer enligt stadens riktlinjer.


- att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på organisation-, grupp- och individnivå.


- bidra med ett medicinskt perspektiv i skolan genom kunskap, analys och åtgärder.


- arbeta med kartläggnings- och utredningsuppdrag på såväl individ- som gruppnivå.


- att arbeta med konsultation och handledning för pedagogisk personal samt genomföra fortbildningsinsatser för hela kollegiet inom aktuella områden vid tex. APT.


- att, tillsammans med aktuell mentor, följa upp elever med speciella medicinska behov och fungera som länk mellan skolan och sjukvården.

Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Kvalifikationer
Du som söker är/har:

- legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp, distriktssköterska 75hp eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp.


- tidigare erfarenheter av att jobba i skolan och har en god kännedom om skolans styrdokument och det hälsofrämjande arbetet i en pedagogisk verksamhet.


- folkhälsovetenskaplig kompetens.


- grundläggande kunskaper och erfarenhet av att arbeta med datajournaler. Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO.

Vi söker dig som är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga. Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolsköterska / School Nurse - Vikariat

Skolsköterska / School Nurse - Vikariat

28 april 2022

Skolsköterska

Skolsköterska

28 april 2022

28 april 2022

28 april 2022