Vi utökar! Nu söker vi socialsekreterare till barn och ungdomsgrupp

Vi utökar! Nu söker vi socialsekreterare till barn och ungdomsgrupp

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Arbetsplatsbeskrivning
Vår arbetsplats ligger vid Globen, Slakthusområdet, i södra Stockholm.

Utredningsenheten ingår som en av 5 enheter inom avdelning Social omsorg Barn och unga. Avdelningens övriga enheter omfattar Mottagningsenheten, Familjevårdsenheten, Enheten för familjerätt och öppenvård samt Enheten för förebyggande arbete.

Idag består utredningsenheten av fem utredningsgrupper om vardera 8 socialsekreterare och med varsin biträdande enhetschef. De fem utredningsgrupperna är åldersfördelade på två stycken för 0-9 år, två stycken för 10-20 år och en för 0-20 år. Till enheten hör även två mentorer, en SIP-samordnare och två administratörer som avlastar socialsekreterarna. Utredningsenheten har även tillgång till avdelningens egen väl uppbyggda öppenvård samt MST-team som utför biståndsbedömda insatser.

 
Arbetsbeskrivning
Utredningsgrupperna arbetar med att utreda barns behov av skydd och stöd samt med uppföljning av beviljade insatser enligt SOL och LVU. Vi arbetar aktivt med barnets/ungdomens och familjens nätverk. Vi har en tät samverkan med andra inom avdelningen, förvaltningen och med externa parter såsom BUP, polis, skolor etc. I bedömningsarbetet har vi en helhetssyn med barnperspektiv i fokus och ett systemteoretiskt förhållningssätt.

Under 2021 fortsätter vi vårt arbete med att implementera bedömningsinstrumentet iRisk för att göra ännu bättre bedömningar i våldsärendena. Enheten kommer under året att utveckla sitt arbete kring ungdomskriminalitet. Ett gott och jämlikt bemötande gentemot dem som kommer i kontakt med utredningsenheten är centralt i vårt arbete. Enhetens målsättning är att hålla hög kvalité och alltid arbeta för barnens bästa.

Enheten tar vara på medarbetarnas kompetens och ser till att alla delar med sig av kunskap för att fortsätta utvecklas i uppdraget. Vår strävan är att vara en lärande organisation. Vi utökar nu vår enhet och söker nya kollegor som har erfarenhet och engagemang inom myndighetsområdet barn och unga.

 
Kvalifikationer
Du har socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete avseende barn och unga. God kunskap om sociallagstiftningen är en förutsättning.

Du stimuleras av utmaningar och har hög förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter att du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och att du snabbt kan sätta dig in i nya förutsättningar. Du är stabil, strukturerad och genuint intresserad av utredningsarbetet. Du ser nätverksarbetet som en självklar förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. 

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför mycket stor vikt vid din personlighet och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ska gilla och kunna arbeta under ibland tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter.

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Det är viktigt att du kan leda processer och skapa samarbetsallians med familjer och andra professionella. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation ska du även klara av att hantera såna situationer respektfullt. Kunskap om och erfarenhet av iRisk, SAVRY; ADAD och Signs of safety är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig kompetenta chefer och kollegor samt ett rikt och ansvarfullt arbetsliv med många utvecklingsmöjligheter.
Övrigt
Vi erbjuder: en utvecklande miljö med engagerade och utvecklingsintresserade kollegor, ett närvarande ledarskap. Du får regelbunden handledning, flextid och sommartid, friskvårdstimme eller friskvårdspeng, gym i huset samt goda kommunikationer med både tunnelbana och tvärbana intill vårt huvudkontor.

Intervjuer sker kontinuerligt under anställningsprocessen.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare, erfaren socionom

Socialsekreterare, erfaren socionom

18 juni 2021

18 juni 2021

Processledare och utbildare

Processledare och utbildare

18 juni 2021