Vice chefsåklagare till första kammaren i Stockholm (vikariat)

Arbetsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

EBM2016-160

Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskamrar och en finansmarknadskammare. Till första ekobrottskammaren i Stockholm söker vi nu en vice chefsåklagare och biträdande kammarchef för ett vikariat.

Som vice chefsåklagare är du kammarchefens ställföreträdare och ska i samarbete med kammarchefen och kammarkommissarien leda och styra kammaren mot myndighetens uppsatta mål. Tillsammans ansvarar ni för ledning, styrning och uppföljning av det operativa arbetet som sker på kammaren.

Arbetsuppgifterna innebär dels att följa utvecklingen i bland annat rättsliga frågor, dels föreslå och vidta behövliga åtgärder, och även att verka för en enhetlig och rationell handläggning av kammarens mål och ärenden.

Som Vice chefsåklagare ska Du som ledare vara mycket engagerad och drivande och ha stor förmåga att entusiasmera medarbetare att arbeta mot uppsatta mål. Vidare medverka till att skapa ett öppet arbetsklimat där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Som vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten ser vi gärna att du har ett intresse för att utveckla kammaren och dess arbetssätt både organisatoriskt och rättsligt, till exempel genom att arbeta med medarbetardrivet utvecklingsarbete

Dina kvaliteter och kvalifikationer

Vi söker dig med flera års erfarenhet i åklagaryrket. Du ska ha en god administrativ förmåga, förmåga att fatta beslut, en hög social och stödjande kompetens, analytisk förmåga och stor personlig mognad samt förmågan att arbeta målinriktat och besitta initiativkraft. Du ska ha erfarenhet och god förmåga till samverkan både i interna likväl som externa kontakter. Som vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten ska du verka för ett ledarskap i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy: EBM-modellen .

Meriterande

Chefserfarenhet Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete Erfarenhet av brottsutredningar i omfattande och komplicerade utredningar liksom rörande ekonomisk brottslighet Intresse för, och erfarenhet av, näringslivsförhållanden och annan särskild kunskap med anknytning till myndighetens verksamhetsområden.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Tjänsten är vikariat ca ett år eller till dess att ordinarie medarbetare återinträder i tjänst. Placering i Stockholm. Tillträde efter överenskommelse.

Vänligen ta del av TFN:s riktlinjer om vad sökande ansvarar för, så att korrekt underlag inkommer med ansökan: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Jobb/Riktlinjer%20och%20rekommendationer%20rev%2012-05-09.pdf

Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter.

Information om anställningen lämnas av chefsåklagare Anna Åkesson tfn 010-562 90 19 eller personalspecialist Per Björkman tfn 010-562 90 23.

Fackliga företrädare är för SACO Henrik Lundin 010-562 91 72, för ST Robert Nuse tfn 010-562 90 56 och för Polisförbundet Lars-Åke Edlund tfn 010-562 91 24.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 29 januari 2017

Kontaktpersoner på detta företaget

Louise Leijonhufvud

Lena Sjöström
+46 010-562 96 57
Åsa Pyka
+46 105629646
[email protected]

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ekobrottsmyndigheten Stockholm
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • - -

Besöksadress

Fleminggatan 14
None

Postadress

Box 22098
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Kammarchef

Kammarchef

28 april 2020

Vice chefsåklagare

Vice chefsåklagare

14 april 2020

Kammarchef

Kammarchef

19 mars 2020

Kammarchef

Kammarchef

19 mars 2020